"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Eindbod CAO Metalektro 2020-2021, maar nog geen overeenstemming

De huidige CAO Metalektro loopt af per 1 december 2020. De werkgevers hebben een eindbod voor de CAO Metalektro gedaan, dat is afgewezen door de vakbonden. Op hun beurt hebben de vakbonden een nieuw eindbod gedaan.

Er is nog geen sprake van een ultimatum, maar de bonden sluiten dat niet uit, wanneer de werkgevers weigeren om mee te bewegen.

Eindbod van werkgevers
De werkgevers (FME) hebben een cao-voorstel op tafel gelegd dat volgens hen recht doet aan het herstelvermogen van de bedrijven en ook rekening houdt met de belangen van de medewerkers tijdens en na de coronacrisis. Het gaat om loonsverhogingen van 1% in 2021 en 1,25% in 2022. Cao-partijen hebben al wel een akkoord bereikt over pensioen. Afgesproken is dat werkgevers investeren in een verbetering van de regeling door in twee stappen de premie te verhogen: 1,18% in 2021 en 0,39% in 2022.

FME stelt ruimere mogelijkheden voor om roosters en werktijden te optimaliseren en wil de jeugdschalen afschaffen om jongeren tot 21 jaar beter te kunnen belonen. Om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te blijven bevorderen, wil FME het Generatiepact voortzetten. Voor werknemers die 3 jaar eerder willen stoppen met werken, wil FME afspraken maken over een sectorale regeling die dat mogelijk maakt. Lees meer

Eindbod van vakbonden
De vakbonden doen een tegenbod. “Het is wat CNV Vakmensen betreft de laatste kans die we hen bieden om serieus te zijn over een nieuwe cao voor een belangwekkende sector”, zegt onderhandelaar Arthur Bot van CNV Vakmensen. Dat het een eindbod is van de kant van de vakbond, en niet meteen een ultimatum, benadrukt volgens hem dat werknemersvertegenwoordigers “wél goed in de wedstrijd zitten”. Na vijf keer onderhandelen kwamen werkgevers eind vorige week met een herbevestiging van hun eerdere bod tijdens het laatst gehouden cao-overleg. “Maar dat bod staat in geen verhouding met de werkelijke gang van zaken in de branche”, volgens Arthur Bot.

Looptijd
Vanuit CNV Vakmensen en de andere vakbonden is er nu het eindbod neergelegd dat aanstuurt op een basis-cao voor 11 maanden (tot 1 november 2021) en een zogenoemde A&O-cao voor de periode juli 2021 en 1 juni 2022.

Arbeidsvoorwaarden, zoals geëist door de vakbonden
Loonsverhoging bruto met 60 euro per maand per 1 januari 2021. In juli 2021 een structurele loonsverhoging van 1%. Verder moeten er ontwikkelbudgetten komen door middel van vouchers (1.500 euro) voor werknemers en afspraken over zwaar werk qua pensionering voor álle werknemers in de basis-cao. Duurzaam inzetbaarheidsprotocollen met 80-90-100 verhouding qua werken, loon en pensioenpremiebetaling vanaf 60-jarige leeftijd.

‘Maatwerkafspraken mogelijk’
Onderhandelaar Arthur Bot van CNV Vakmensen: “Als werkgevers deze strohalm missen dan is de volgende stap onvermijdelijk een ultimatum met een aansluitend actietraject. Het is aan hen of ze een herhaling willen van twee jaar geleden. [Toen werden er in de hele sector langdurig acties gevoerd, red FN]. Er zijn ook ondernemingen die juist floreren in deze periode, want de sector is heel divers. De argumenten zijn ook niet relevant omdat er, als voorheen, geldt dat maatwerkafspraken mogelijk zijn als die nodig en bewezen blijken.”

De CAO Metalektro is van toepassing op circa 150.000 werknemers. De cao omvat de zogenoemde basis-cao, geldig voor de meeste werknemers in de sector. Daarnaast is er de HP-cao voor functies boven basis-cao. Verder gaat het om de SAO-cao met daarin afspraken over arbeidsomstandigheden en de A&O-cao met afspraken toegespitst op arbeidsmarkt en opleiding.

Bron: FME en CNV Vakmensen, 2 december 2020

Lees ook
Onderhandelingen CAO Metalektro verlopen moeizaam
FNV: schaf verplicht overwerk af in cao Metalektro
CAO Metalektro 2018-2020 *
AVV CAO Metalektro Arbeidsmarkt en Opleiding 2019-2021
Toelichting: CAO Metalektro, hoe bepaal je de inlenersbeloning?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.