FNV: schaf verplicht overwerk af in cao Metalektro

0
1021

FNV wil af van de verplichting tot overwerk in de cao Metalektro. Dat is een van de voorstellen die de bond samen met kaderleden vandaag doet bij de aftrap van de onderhandelingen over een nieuwe cao.

Petra Bolster, bestuurder FNV Metaal: ‘Daarbij moet de focus liggen op de kracht van de werknemer, daar draait deze sector immers op. Daarvoor is onder andere meer zeggenschap nodig over eigen werktijden, maar ook meer vaste contracten en aandacht voor gezond werken en zware beroepen.’

Belangrijk
De onderhandelingen starten in Eindhoven. Vier kaderleden van FNV vertellen de werkgevers waarom de voorstellen die zij doen zo belangrijk zijn. Bolster: ‘Uit alle hoeken hoor je de roep om Nederland uit de crisis te investeren en vooral te innoveren. De werknemers in de sector Metalektro voelen die noodzaak ook en roepen daarom de werkgevers op vooral naar de toekomst te kijken, waarin de mens centraal staat.’

Looneis
Voor de nieuwe cao wil FNV Metaal naast een fatsoenlijke loonsverhoging voor iedereen, een eerlijke betaling voor jongeren, vrouwen en uitzendkrachten. ‘Daarmee willen we voorkomen dat medewerkers de prijs van de coronacrisis moeten betalen.’ Verder wil de bond de pilot in de huidige cao met een generatiepact omzetten in een vaste afspraak. Daarbij kunnen werknemers boven de 60 jaar 80 procent gaan werken, tegen 100 procent van het loon met behoud van 100 procent van het pensioen.

Flexwerkers
FNV wil ook betere voorwaarden voor flexwerkers. Zo stelt de bond voor om mensen na negen maanden in vaste dienst te nemen. Ook moeten loon en arbeidsvoorwaarden voor flexwerkers bij gelijk werk hetzelfde zijn als voor vaste medewerkers. Daarnaast wil de bond dat alle medewerkers meer invloed krijgen op de balans tussen werk en privé door bijvoorbeeld meer invloed te geven op het eigen rooster of kortere werkweken te maken.

Onder de cao Metalektro vallen bijna 160.000 mensen. De huidige cao loopt af op 1 december. FNV Metaal wil voor de nieuwe cao een looptijd van een jaar.

Bron: FNV, 9 september 2020