"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

30% van de Nederlandse organisaties heeft geen leerbeleid

Bij bijna een derde (30%) van de Nederlandse bedrijven met meer dan 200 werknemers geven HR-verantwoordelijken aan dat er geen duidelijke strategie is voor de ontwikkeling van hun personeel.
Infographic Learning & Development Monitor 2021, Studytube
Wie wél een L&D-beleid voert, laat belangrijke kansen liggen op het gebied van employer branding en werving & selectie van met name jongere werknemers.

Dat blijkt uit de Studytube Learning & Development Monitor 2021, een jaarlijks onderzoek van Motivaction/Sparkey in opdracht van Studytube.

De resultaten suggereren verder dat de HR-prioriteiten niet in de pas lopen met de wensen van huidige én toekomstige medewerkers.

De Learning & Development Monitor 2021 vroeg bij meer dan 1.000 professionals naar de leer- en ontwikkelcultuur van hun werkgever. Maar liefst 30% van de betrokken HR-verantwoordelijken gaf daarbij aan dat een concrete leerstrategie ontbreekt, terwijl vrijwel alle HR-pro’s die dit aangeven zo’n ontwikkelplan écht noodzakelijk achten.

Grote verschillen
Die bezorgdheid is terecht: op diverse punten behalen bedrijven mét een leerstrategie een betere score dan bedrijven zonder leerstrategie. Zo beschikken ze vaker over een ruim leeraanbod (69% versus 48% bij organisaties zonder leerstrategie), dat gemakkelijk toegankelijk is voor medewerkers (75% vs. 50%), zodat die eenvoudig zelf opleidingen kunnen boeken (60% vs. 38%) met hun persoonlijke leerbudget (51% vs. 23%).

Ondernemingen zonder leerstrategie schatten hun toekomst dan ook vrij somber in. Bijna de helft van de HR-verantwoordelijken (47%) zegt dat de organisatie niet zal kunnen inspelen op veranderingen in de markt, tenzij ze “serieuze stappen” zet om tot een operationeel leerbeleid te komen.

Een meerderheid (62%) vreest dat het – zonder investeringen in Learning & Development – moeilijk zal zijn om talentvolle werkkrachten aan te trekken of te behouden.

Contrast tussen HR en medewerkers
De HR-afdelingen van organisaties met een leerstrategie focussen hun beleid voornamelijk op het behoud van hun medewerkers; 53% noemt die factor als één van de drie belangrijkste speerpunten. Op de tweede en derde plaats volgen respectievelijk “talentontwikkeling” (51%) en “goed werkgeverschap” (49%).

Het valt op dat “nieuwe medewerkers aantrekken” bij bijna twee derde geen top 3-prioriteit is (64%), terwijl vooral jonge werknemers leermogelijkheden ten zeerste waarderen in een (potentiële) werkgever. In de leeftijdscategorie tussen 18 en 34 jaar vindt het overgrote deel (84%) van de respondenten het belangrijk dat een bedrijf hen stimuleert in hun persoonlijke ontwikkeling. Niet minder dan 68% zegt dat leren en ontwikkelen een belangrijke motivatie is op de werkvloer, en wederom 68% vindt een werkgever aantrekkelijk als die een groot leeraanbod in huis heeft.

Alarmbel
“Ik denk dat bij veel leidinggevenden nu de alarmbel afgaat,” aldus Homam Karimi, CEO van Studytube. “Al deze resultaten bevestigen nog maar eens dat een leerstrategie cruciaal is voor een gezonde organisatie. Die investering verdien je op zoveel manieren terug: je blijft bij met ontwikkelingen in de markt, je behoudt je werknemers en maakt hen tegelijkertijd duurzaam inzetbaar, én je trekt gemakkelijker nieuw personeel aan. Elke organisatie zou L&D moeten opnemen in de strategische agenda voor 2021.”

Bron: Studytube, 8 december 2020

Lees ook
Arbeidsmarktscan van MatchQ goedgekeurd door ministerie SZW
Sterke toename in gevolgde online trainingen bij Studytube
YoungCapital NEXT – Het opleiden en ontwikkelen van jong talent
O&O conferentie: ‘Leren & werken net zo normaal als eten & drinken’
Manpower lanceert Talent Academy voor flexwerkers

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.