"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Financiële reserve zelfstandigen en kortere WW maken arbeidsmarkt crisisbestendiger

Financiële reserve zelfstandigen en kortere WW kunnen de arbeidsmarkt crisisbestendiger maken.
Toekomst van Arbeid
Dat wordt bepleit in een nieuwe vervolgstudie van het Platform Toekomst van Arbeid (PTA).

De coronacrisis versterkt het verschil tussen insiders en outsiders op de arbeidsmarkt. De outsiders worden in deze crisis hard getroffen: mensen met een tijdelijk contract of oproepcontract, uitzendkrachten die niet aan de referte-eis voor een WW-uitkering voldoen en zelfstandigen. Voor die groepen wordt niet of nauwelijks gezorgd.

Verbeter weerbaarheid zzp’ers | Zet WW in als springplank naar nieuw werk
De financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers moet beter, vindt PTA. Zij blijken het meest kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Ook andere werkenden kunnen beter door de crisis komen. Dat kan door de WW in te zetten als springplank naar werk.

Dit zijn twee adviezen van het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) in zijn analyse van de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. In het rapport Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt adviseert het Platform daarom de introductie van weerbaarheidsreserve voor zelfstandigen. De uitgave is een vervolg op Investeren in mensen dat in juni verscheen met daarin samenhangende en doorgerekende maatregelen om de arbeidsmarkt crisisbestendiger te maken.

De coronacrisis versterkt het verschil tussen insiders en outsiders op de arbeidsmarkt. Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU en betrokken bij PTA: “De insiders zijn de mensen met een vast contract, met veel zekerheden en van wie een deel bescherming krijgt door de NOW-regelingen. De outsiders worden in deze crisis hard getroffen: mensen met een tijdelijk contract of oproepcontract, uitzendkrachten die niet aan de referte-eis voor een WW-uitkering voldoen en zelfstandigen. Voor die groepen wordt niet of nauwelijks gezorgd.”

Grafieken uit 'Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt', bron PTA

PTA komt dan ook met een nieuw voorstel voor zelfstandigen: de ‘weerbaarheidsreserve’. Een individueel opgebouwde reserve die zelfstandigen kunnen benutten bij ziekte, bij inkomensverlies en voor hun pensioen. Of dit verplicht moet worden of niet en of de overheid daarbij al dan niet fiscaal moet ondersteunen, laat het platform over aan een nieuw kabinet.

WW als springplank naar nieuw werk
Voor de groep werkenden met korte contracten stelt PTA voor om de WW te gebruiken als springplank naar nieuw werk. Daartoe moet de WW-uitkering in de eerste drie maanden worden verhoogd naar 90 procent van het laatstverdiende loon. Nu is dat 75 procent in de eerste twee maanden en daarna 70 procent. De uitkeringsperiode wordt gehalveerd: van 24 naar 12 maanden. Daarnaast moeten mensen 70 procent van hun ‘oude werktijd’ verplicht werk maken van scholing, loopbaanoriëntatie of solliciteren. Een van de effecten is dat meer mensen korter werkloos zullen zijn. Een op te richten Werkhuis, met daarin publieke en private partijen, moet ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk van-werk-naar-werk worden bemiddeld. Het liefst nog voordat ze een uitkering moeten aanvragen. De Leeuw: “Mensen raken hun baan kwijt en tegelijkertijd is er op andere plekken nog veel werk, denk aan de logistiek, de zorg en het onderwijs. Het Werkhuis faciliteert deze overstap.”

PTA is een maatschappelijke alliantie en geeft gehoor aan de oproep van de commissie-Borstlap om haar voorstellen verder te brengen. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van onder andere de Goldschmeding Foundation, AWVN, Cedris, UWV, VNG, NRTO, MBO-Raad, PO-Raad, het Verbond van Verzekeraars en de ABU.

Bron: ABU, 30 november 2020

Lees ook
Investeer in mensen voor de toekomst van arbeid
Platform Toekomst van Arbeid inspireert om de arbeidsmarkt te hervormen

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.