"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Verplicht stellen PayOK certificering voorkomt onderbetaling uitzendkrachten

Direct verplicht stellen van PayOK certificering voorkomt onderbetaling van uitzendkrachten
PayOK
Stichting PayOK heeft kennisgenomen van het tweede advies van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten dat onder leiding van Emile Roemer heeft nagedacht over onder andere de regulering van de uitzendbranche. Deze regulering is nodig om misstanden in de sector tegen te gaan.

Het Aanjaagteam adviseert om regulering van de uitzendsector vorm te geven door verplichte certificering van uitzendbureaus. Deze certificering gaat ook gelden voor buitenlandse organisaties die in Nederland arbeid ter beschikking stellen. Daarvoor moet een stelsel ontwikkeld worden waarbij het Ministerie van SZW samen met Sociale Partners en de Raad voor Accreditatie eisen opstelt waar keurmerken aan moeten voldoen én tegen welke normen de uitzendbureaus moeten worden gecontroleerd.

Het aanjaagteam constateert dat met name controle op juiste (CAO) beloning van groot belang is. PayOK heeft een dergelijk keurmerk al ontwikkeld dat elke 6 maanden toetst of uitzendbureaus en payrollorganisaties het juiste loon betalen. Een groeiend aantal bonafide uitzendorganisaties heeft zich inmiddels voor dat keurmerk gekwalificeerd. PayOK doet dan ook de oproep aan de overheid én inleners om niet te wachten tot er een compleet nieuw certificeringsstelsel is gerealiseerd. Dit kan immers nog jaren duren, jaren waarin het mogelijk blijft voor malafide uitzendbureaus en payroll- organisaties om hun werknemers onder te betalen. Zeker voor de korte termijn kan PayOK certificering dit grote probleem oplossen.

“Elke dag dat het langer duurt voordat er verplichte maatregelen genomen worden betekent voor uitzendkrachten die bij malafide bedrijven werken, dat zij te weinig loon krijgen. Hierdoor loopt ook de opdrachtgever het risico op een loonclaim”, aldus Ger Jaarsma, voorzitter van PayOK. “Als de overheid uitzendbureaus nu al verplicht om PayOK gecertificeerd te zijn, verdwijnt een zeer groot deel van de malafiditeit. Die treft overigens niet alleen arbeidsmigranten, maar ook Nederlandse werknemers in de uitzend- en payrollbranche. Met het verplicht stellen van PayOK certificering in de uitzendsector kan geen minuut langer meer gewacht worden”.

Specifiek voor buitenlandse organisaties die in Nederland arbeid ter beschikking stellen, heeft PayOK een aparte normenset ontwikkeld. “Dit vooral omdat we zien dat met A1-verloning nog steeds veel gerommeld wordt, waardoor werknemers lang niet altijd krijgen waar zij recht op hebben en het risico op een loonclaim bij de inleners erg groot is” aldus Ger Jaarsma.

PayOK heeft voorts aangeboden haar kennis en ervaring met de overheid, de brancheorganisaties en de betrokken ondernemingen te delen en zo een bijdrage te leveren het ontwikkelen van het in het advies genoemde nieuwe, landelijke certificeringsstelsel voor de uitzendsector.

Bron: PayOK, 30 oktober 2020

Vandaag werd het tweede rapport van het Aanjaagteam aangeboden aan minister Koolmees van SZW. Lees meer

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.