"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Advies aan Hoge Raad inzake kwalificatie arbeidsovereenkomst

Hoe moet een arbeidsrelatie worden gekwalificeerd? Hoe moet invulling worden gegeven aan het element ‘in dienst van’ (gezagscriterium)?

Wat is het belang van de partijbedoeling bij de kwalificatie?

Als een rechter oordeelt of iemand als zzp’er of werknemer gewerkt heeft, mag ‘partijbedoeling’ geen rol spelen. Inbedding in de organisatie en afhankelijkheid zijn leidend, adviseert de advocaat-generaal bij een cassatiezaak. Dat advies kan gevolgen hebben voor veel zzp’ers.

Advies: laat ‘gezag’ of ‘vrije vervanging’ niet meer leidend zijn
De beoordeling of een arbeidsrelatie een arbeidsovereenkomst is, moet worden aangepast. Niet gezag of vrije vervanging moet leidend zijn, maar het feit of iemand ‘ingebed’ is in de organisatie. Dat bepleit advocaat-generaal Ruth de Bock in haar advies aan de Hoge Raad over een cassatiezaak. Zij vindt ook dat de intentie van beide partijen (de ‘partijbedoeling’) niet meer meegewogen moet worden in de beoordeling of iemand als zelfstandig ondernemer mag werken.

Lees de toelichting op ZiPconomy.

De commissie Borstlap kwam in zijn rapport ook al tot de conclusie dat het gezagscriterium niet meer voldoet voor de beoordeling van de arbeidsrelatie.

Bron: Rechtspraak.nl en ZiPconomy, 17 augustus 2020

Lees ook
Commissie Borstlap geeft professionele zzp’ers onvoldoende ruimte
Aanbevelingen Commissie Borstlap voor regulering van flexibele arbeid
Handreiking beoordelingskader overeenkomsten arbeidsrelaties | Handreiking DBA

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.