"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Skillspaspoort kan overstap naar ander werk makkelijker maken

In de zoektocht naar werk, kan een skillspaspoort in de toekomst meer deuren openen voor werkenden, dan het CV met iemands werkervaring.

Het gaat om een digitaal overzicht van iemands competenties en vaardigheden.

Werkgeversorganisatie AWVN voorziet dat werkenden, scholieren, studenten en andere werkzoekenden zich in de toekomst met een skilsspaspoort aan werkgevers voorstellen.

Uit dit ‘paspoort’ blijkt waar iemand goed in is, maar ook welke cursussen of trainingen hij of zij nog moet doen om voor een andere dan de huidige functie in aanmerking te komen. Het kan de overstap naar andere bedrijven of bedrijfstakken makkelijker maken. In de huidige arbeidsmarkt is het maken van zo’n overstap vaak lastig.

Ingezet op Schiphol
Organisaties op Schiphol werken de komende tijd aan een breder gebruik van het skillspaspoort. Om de invoering van het skillspaspoort in het hele land voor te bereiden, werkt AWVN aan een actieplan. Het eerste punt daarvan is opname van invoering in het arbeidsvoorwaardenbeleid.

In 2018 introduceerde AWVN een idee voor een competentiepaspoort (skillspaspoort). In dit paspoort zijn alle competenties, ervaringen en ambities van een werknemer opgenomen. Een skillspaspoort zou een betere activering en match op de arbeidsmarkt kunnen realiseren, naast het vergroten van zelfvertrouwen en zelfinzicht van werknemers.

Het idee van het paspoort kreeg bijval van House of Skills – die een soortgelijk idee reeds in 2016 opnam in haar programma- en van Luchtvaart Community Schiphol. Dit resulteerde in een samenwerking tussen House of Skills, Luchtvaart Community Schiphol en AWVN. Omdat er weinig empirische kennis was over het skillspaspoort, is een pilot opgezet met werkgevers en werknemers op Schiphol.

Bron: AWVN, juli 2020

Zie ook
Manpower en Nova College starten opleiding tot zonnepanelenmonteur

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.