"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

AOV voor zelfstandigen in de bouw en andere professionals

Charles Verhoef
Charles Verhoef

AOV voor zelfstandigen in de bouw en andere professionals

Interview met Charles Verhoef, Zelfstandigen Bouw, Zelfstandige Professionals

De verplichting voor zelfstandigen om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid komt dichterbij.*

Vangnet bij ziekte
Naast een AOV-schenkkring, verzonnen door de Broodfonds Makers, zijn er andere typen schenkkringen bedacht, zoals die van de oprichters van SamSam Kring en SamSam Servicebureau en die van SharePeople. Deze organisaties bieden aan zelfstandigen verschillende condities voor de maandelijkse bijdrage en de niveaus van uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Ook Zelfstandigen Bouw, vertegenwoordigd door Charles Verhoef, een bekende belangenbehartiger in de zzp-wereld, heeft sinds vorig jaar een schenkkring met eigen condities, waarbij gebruik wordt gemaakt van de (backoffice)dienstverlening van SamSam Servicebureau.

Hoe werkt dit en wat zijn de ervaringen?

AOV voor zzp’ers in de bouw
“Wij zochten al enkele jaren naar een betaalbaar en betrouwbaar zzp-arbeidsongeschiktheidsvangnet,” vertelt Verhoef. “In 2018 hebben wij een pilot gedaan met de schenkkring van SharePeople, met onder meer zelfstandigen in de bouw. Dat kwam niet goed van de grond, voornamelijk vanwege de hoeveelheid losse administratieve handelingen die deelnemers moeten verrichten om de schenkkring goed te laten functioneren.”

Derdengeldrekening om afhandeling simpeler te maken
“Toch hebben zzp’ers in de bouw een grote behoefte aan een betaalbare maar bovenal betrouwbare AOV. Omdat de administratieve handelingen voor bouwprofessionals de grootste drempel vormden, hebben wij een derdengeldrekening geopend, waarop deelnemers hun bijdrage kunnen storten op basis van een eenmalige machtiging voor incasso. De uitkering bij ziekte verzorgen wij ook maandelijks.

Het uitgekeerde bedrag verrekenen wij met het saldo van de deelnemers. Zo ontzorgen wij het betalingsverkeer; het berekenen, innen en uitkeren van de betalingen doen wij achter de schermen, waarbij iedereen wel goed zicht houdt op zijn of haar individuele saldo. Dat maakt deelname eenvoudig.”

Risicospreiding
“Broodfondsen werken met beperkte schenkkringen. Wie een schenkkring wil starten moet een groep vormen van bijvoorbeeld minimaal 25 mensen om deel te kunnen nemen. Ook dat bleek voor veel zelfstandigen uit onze doelgroep een drempel voor deelname; ze vroegen zich af: hoe kom ik aan een netwerk van zoveel andere mensen die deel willen nemen?

Dat probleem hebben wij met onze oplossing ondervangen. Wij zijn begonnen met minimaal 300 deelnemers vanwege de financiële risicospreiding voor de deelnemers. Inmiddels hebben wij circa 1.800 deelnemers, waardoor het risico nog meer wordt uitgemiddeld.”

Ziekmelding en arbodienst
“Wij zijn op zoek gegaan naar een organisatie die de backoffice voor ons zou kunnen uitvoeren. SamSam bleek hiervoor de juiste software te hebben, die kon worden ingericht, aangepast aan ons systeem. SamSam verwerkt de geldstromen. Wij doen zelf de administratie van de ziekmeldingen, de marketing enzovoort. Wij sturen mensen ook naar een arbodienst voor de controle op ziekte en de begeleiding naar herstel.”

Ook zelfstandigen uit andere sectoren kunnen deelnemen
“Wij zijn gestart in 1 april 2019. Al gauw bleek een flink aantal mensen van buiten de bouw eveneens deel te willen nemen aan onze aov/schenkkring, die op dat moment eerst lid moesten worden van Zelfstandigen Bouw. Een aantal mensen heeft dat ook gedaan: een tennisleraar, een thuiskapster, om maar enkele voorbeelden te noemen. Toen de vraag om deelname van zzp’ers buiten de bouw bleef doorlopen, hebben wij na de zomer hiervoor een aparte sectie opgericht onder de naam Zelfstandige Professionals. Daarmee richten wij ons op zzp’ers buiten de bouw. Voor hen bieden wij exact hetzelfde product en dezelfde uitvoering, maar zij hoeven geen lid te worden van onze Zelfstandigen Bouw-organisatie. Wie deelneemt aan onze regeling en niet werkzaam is in de bouw, wordt automatisch lid van Zelfstandige Professionals.”

Inkomenstoets
“Ook op het punt van de inkomenstoets bleken wij het voor onze doelgroep anders te moeten inrichten. De meeste schenkkringen werken met een inkomenstoets; deelnemers kunnen geen uitkering krijgen die hoger ligt dan hun inkomen. Zo’n inkomenstoets hanteren wij niet, want dat zou betekenen dat potentiële deelnemers regelmatig jaarstukken moeten aanleveren. Veel zelfstandigen in bouw hebben een fluctuerend inkomen en staan niet te springen om ons inzage te geven in hun inkomsten.”

Keuze uit drie uitkeringsbedragen
“Wij werken daarom met een aantal vaste uitkeringsbedragen,” vertelt Verhoef. “Wij zijn begonnen met één uitkeringsbedrag van 2.000 euro netto per maand. De hoogte van dat bedrag hebben wij gebaseerd op het gemiddelde inkomen wat mensen grofweg per maand verdienen. In de loop der tijd bleek het nodig om nog een variant in te voeren van netto 3.000 euro. Bij de start van Zelfstandige Professionals hebben we een variant toegevoegd, die netto 1.000 euro bedraagt. Dit sloot aan bij mensen die minder verdienen of parttime ondernemer zijn.

Of deelnemers in sommige perioden minder of meer verdienen, boeit ons niet. De inkomenstoets is uiteindelijk niet van belang. Het gaat ons erom dat er een vangnet is voor ziekte, waar deelnemers eenvoudig gebruik van kunnen maken.”

Uitkeringsduur naar keuze 2 jaar of 5 jaar
“De meeste uitkeringsfondsen hebben een uitkeringsduur van 2 jaar. Wij hebben dat ook. Daarnaast hebben wij een uitkeringsduur van 5 jaar. Daar zijn wij uniek in; er is geen andere schenkkring die dat biedt. In de bouw bleek er veel behoefte aan de kans op maximaal 5 jaar uitkering als zzp’ers langdurig arbeidsongeschikt raken. Een deel van de mensen die bij ons deelnemen wil kort gebruik van maken van de uitkeringsmogelijkheid. Onze statistieken wijzen uit dat 95% van alle ziektegevallen binnen 2 jaar is hersteld. Bij de uitkeringsduur van 5 jaar die wij aanbieden, is maar liefst 98% van alle ziektegevallen binnen de termijn positief afgerond. De kans dat iemand langer dan 5 jaar arbeidsongeschikt is, blijkt klein.”

Verplichte AOV-regeling nodig?
“Wij denken dat de AOV-oplossingen die wij en SamSam en SharePeople bieden, een betrouwbaar en betaalbaar alternatief zijn bij arbeidsongeschiktheid. De oplossingen zijn er al. Toch staat deelname aan broodfondsen/schenkkringen nog in de kinderschoenen als je kijkt naar het totale aantal zzp’ers in ons land.

Veel mensen hebben zich er nog niet in verdiept. Als de werkwijze bekender en vertrouwder wordt, zullen meer mensen eraan deelnemen, want de kosten zijn beperkt en deelname is simpel. Bovendien werkt het als een spaarpot. Wanneer de kosten van je maandelijkse inleg niet nodig zijn voor uitkering, blijft dat geld in jouw eigen spaarpot. De spaarpot die is opgebouwd, kunnen deelnemers terugkrijgen.

Wij hebben onze deelnemers vorig jaar gevraagd wat hun voorkeur heeft; als er geld overblijft, willen zij dat hun maandelijkse inleg verlagen of hun geld terugkrijgen? De meerderheid van de deelnemers vindt het een prettige gedachte dat zij een spaarpot opbouwen en wil het geld opzij zetten voor later.”

Spaarpot kan worden belegd in pensioenvoorziening
“Dat heeft ons op het idee gebracht om te onderzoeken of deze AOV-spaarpot ook voor een pensioenvoorziening kan worden benut. Van oudsher ben ik thuis in pensioenen en heb mij daar weer in verdiept. Brand New Day bleek een betaalbare, simpele regeling te bieden voor onze doelgroep. Sinds kort bieden wij de deelnemers aan AOV Bouw en AOV Profs de mogelijkheid hun spaarpot te gebruiken voor hun pensioenopbouw. Uiteraard verzorgen wij de gehele administratieve afhandeling daarvan. ”

Interview: Hinke Wever

*Zelfstandigen kunnen elkaar in schenkkringen of zogenoemde broodfondsen steunen bij ziekte, ook als de verplichting voor een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering in een nieuwe wet wordt verankerd. Een wachttijd van twee jaar is mogelijk gemaakt in het voorstel van de Stichting van de Arbeid dat begin maart bekend is gemaakt. De verplichting is op zijn vroegst in 2024 geregeld.

Lees ook
http://AOV-vangnet voor zelfstandigen, wat biedt SamSam?” rel=”noopener noreferrer” target=”_blank”>Interview: AOV-vangnet voor zelfstandigen, wie doet de backoffice?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.