"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uitstel van betaling Belastingdienst? Oké, maar hou het overzicht

Uitstel van betaling Belastingdienst? Oké, maar hou het overzicht!

Maarten de Jong
Maarten de Jong

Interview met Maarten de Jong,
Inspecteur bij Bureau Cicero

Het is altijd, maar zeker in een crisisperiode, belangrijk om inzicht te hebben en houden in de financiële situatie van je onderneming. De mogelijkheid om uitstel te vragen voor het betalen van de belastingen, geeft lucht, maar het doorbreekt ook de bekende administratieve routines. Dat is een valkuil.

“Om die reden hebben we een simpele, gratis Excel tool gemaakt, die in een oogopslag financieel overzicht biedt van de lopende financiële verplichtingen aan de fiscus,” zegt Maarten de Jong, die al heel wat jaren rondloopt in de uitzendsector.

Bureau Cicero helpt zijn klanten graag vooruit door het verzorgen van inspecties in de flexbranche bij bureaus en bemiddelingsorganisaties voor diverse keurmerken, waaronder de audits, behorend bij het ABU-, NBBU-lidmaatschap, de SNF-huisvesting, het Bovib- SNA- en het nieuwe keurmerk PayOK, als ook keurmerken in de vlees- en schoonmaak- en pluimveesector.

Financiële situatie in de uitzendsector
“De economische gevolgen van de Covid-19 pandemie zijn fors voor de uitzendsector. Deze crisis komt namelijk bovenop de kostprijsverhogingen voor flexibele arbeid door de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari van dit jaar en ook nog eens kort na de loonsverhogingen in de nieuwe CAO’s bij inleners die ook voor uitzendkrachten gelden.

De aanhoudende prijsdruk in de branche maakt weken- of maandenlang omzetverlies lastig op te vangen. De steunmaatregelen van de overheid, zoals de NOW, bieden beperkt soelaas. De overheid geeft ook de mogelijkheid om belastingbetalingen uit te stellen.”

Het gaat knijpen door een stapeling van kosten
“Er zijn circa 4500 SNA-gecertificeerde ondernemingen. Veel van die bureaus zeggen: ik red het nu nog wel even, maar binnenkort gaat het echt knijpen.

In mei wordt het vakantiegeld aan de flexmedewerkers uitgekeerd waarover ook extra belastingheffing verschuldigd is. In juli moet de btw worden betaald over het tweede kwartaal en dan begint het echt te kraken. De uitstelregeling voor de belastingen is in maart van start gegaan. Toen waren er al bedrijven die voor de aangifte loonheffingen van februari uitstel konden vragen. Bij akkoord hebben ze uitstel gekregen tot eind juni. Maar dan hebben zij al vakantiegeld uitgekeerd, en sommige bedrijven hebben ook al over het eerste kwartaal btw betaald, wat een gat slaat in de liquide middelen. Het is in principe mogelijk om voor langer dan drie maanden uitstel van belasting van belastingen te krijgen.”

Liqiditeitsprognose vereist voor betalingsuitstel of extra financiering
“In uitzendland gaat het dan al heel snel over een uitstaand bedrag bij de fiscus van meer dan 20.000 euro. Wie opnieuw uitstel van betaling wil (langer dan 3 maanden), moet een derdenverklaring kunnen overleggen. Die derde persoon kan bijvoorbeeld de accountant zijn en de verklaring moet gepaard gaan met een liquiditeitsprognose.

Veel ondernemers zijn niet gewend om zo’n prognose te maken.
Om te beginnen kunnen ze nog niet overzien wat er gaat gebeuren. In bepaalde sectoren is de zomer een periode met minder business. Als de klanten dan ook nog eens later gaan betalen, concentreert alle financiële druk zich op de maanden juli, augustus en september.”

De valkuil van het verzoek van uitstel tot belastingen is de verstoring van het ritme. De meeste bedrijven komen hier normaal gesproken niet mee in aanraking. Ze doen hun dingen, betalen op gezette tijden hun loonheffingen en btw in één keer. Nu komt de crisis er tussen door. Ze gaan dingen uitstellen en dan ontstaat het fenomeen dat ze per loon- of btw-periode moeten beslissen of ze uitstel van betaling vragen. Tegelijkertijd loopt de overige administratie door. Al snel rijst de vraag: waar zijn we gebleven in die betalingsregeling? Als het slechts om één periode gaat, is het nog overzichtelijk, maar als het er meerdere zijn, of het is én loonheffing én btw, dan gaat het door elkaar lopen. Dat overzicht kun je niet meer uit je normale administratie halen.”

Betalingskenmerk op bankafschriften
“Normaal gesproken herken je de betalingen aan het kenmerk, maar bij uitstel van betaling geeft de fiscus een ander betalingskenmerk, dat van de naheffingsaanslag. Daardoor kan het misgaan bij betalingen en het houden van overzicht.”

G-rekening
“En dan zijn er nog bedrijven die naast de betalingen vanaf hun gewone rekening, betalingen doen vanaf hun g-rekening. Dit is de geblokkeerde rekening, speciaal gereserveerd voor afdrachten aan de fiscus. Bureaus mogen momenteel hun g-rekening deblokkeren, maar of ze daarvoor toestemming krijgen is afhankelijk van hun eerdere betalingsgedrag; deblokkering is alleen mogelijk als de oude verplichtingen zijn betaald.”

Betaalgedrag
“Wie regelingen wil treffen met de fiscus, de bank of een andere financier, moet correct betaalgedrag kunnen laten zien in voorgaande periodes. De administratie is altijd weer de basis om inzicht te geven en om het vertrouwen te kunnen geven dat het weer goed gaat komen met het bedrijf.”

Praktisch ondersteunen
“Voor ons als inspecteurs is de administratieve praktijk in de uitzendsector belangrijk. Natuurlijk kunnen wij in deze crisisperiode afwachten tot we inspecties doen en pas vaststellen dat het misgaat, als het al uit de hand is gelopen. Maar het lijkt ons vanuit menselijk en praktisch oogpunt goed, om nu al te wijzen op het belang van overzicht. Daar hebben wij ook baat bij.

Als wij alleen al tien bedrijven vooruit kunnen helpen met een Excel-tooltje voor een beter administratief overzicht in hectische tijd, dan is dat de moeite waard. Wij helpen daarmee niet alleen die bedrijven, maar ook het personeel dat zij bemiddelen, de achterliggende opdrachtgevers en de branche vooruit.”

Weinig tijdsinvestering
“Het downloaden en het gebruik van de Excel-tool is simpel en kost weinig tijd. Het is een kwestie van gegevens invullen, daarna ben je klaar en heb je overzicht voor jezelf, de directie, accountant en de NEN-inspectie in de toekomst.”

Interview: Hinke Wever

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.