"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Liever extra’s inleveren dan uitstel vakantiegeld

Als bedrijven worden gedwongen maatregelen te treffen vanwege de coronacrisis, leveren medewerkers liever extra’s in dan dat er uitstel komt op de uitbetaling van het vakantiegeld.

Dat blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet.

Jongeren vaker bereid tot later uitbetalen vakantiegeld
Uit de HR benchmark 2020 van Visma | Raet blijkt dat er voor oudere werknemers iets minder kansen worden verwacht op werkgebied in de toekomst. Rondom jongere werknemers is meer optimisme.
voorkeuren coronamaatregelen bij werkenden en leidinggevenden, bron HR benchmark Visma | Raet
Met name jongeren staan er vaker voor open om hun vakantiegeld later uitbetaald te krijgen (29%). Onder de 60-plussers is slechts 16% hiertoe bereid. In verhouding ziet een kleine groep jongeren (27%) bij voorkeur af van bonusregelingen, onder ouderen is die bereidheid hoger. In de groep van 50-59 jaar kiest zelfs 37% voor deze maatregel.

Marco Winkel, HR-directeur bij Visma | Raet: “Het is goed te zien dat medewerkers in deze tijd zeker wel bereid zijn om offers te brengen als dat nodig is. Een werkgever mag hierom vragen, indien er sprake is van een herstelplan, maar kan de uitbetaling van het vakantiegeld niet zonder toestemming van de medewerker uitstellen. Volgens de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag moet het opgebouwde vakantiegeld over de periode van de maanden juni t/m mei uiterlijk op 30 juni zijn uitbetaald. Dit onderzoek laat zien dat de meeste werknemers ook echt rekenen op uitbetaling van hun vakantiegeld. Ingaan op een verzoek tot uitstel kan voor veel werknemers dan ook niet zomaar.”

Bron: Visma | Raet, 13 mei 2020

Lees ook
Intrekken, verplaatsen of afschrijven van vakantie; wat mag, moet en kan?

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.