"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Reserveringen 2023

Reserveringspercentages 2023

In 2023 zullen de volgende reserveringspercentages gaan gelden voor uitzendkrachten die onder de CAO van de ABU of NBBU vallen. Deze percentages staan ook in de CAO voor Uitzendkrachten in bijlage I.

Vakantiedagen
Sinds 2020 is er geen verschil meer in de reserveringspercentages in de cao’s van ABU en NBBU. Door de harmonisatie van de twee cao’s hebben beide 25 vakantiedagen.
Het aantal werkbare dagen in 2023 is 229 (260 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de cao).

De reserveringspercentages worden als volgt berekend:

Het aantal vakantiedagen
Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

 

Reguliere uitzendkrachten 25 vakantiedagen 10,92%
Vakantiekrachten 20 vakantiedagen 8,33%

 

Als de reservering wordt gesplitst in wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen, gelden de volgende percentages:

Reguliere uitzendkrachten 20 wettelijke vakantiedagen 8,73%
5 bovenwettelijke vakantiedagen 2,18%

Dat de optelsom van het wettelijke en het bovenwettelijke percentage niet gelijk is aan het ‘gewone’ percentage, komt door de manier waarop de afronding tot stand komt.

Feestdagen
Het aantal werkbare dagen in 2023 is 229 (260 -/- het aantal vakantiedagen uit de cao -/- het aantal officiële feestdagen uit de CAO). Er zijn in 2023 6 feestdagen die op een doordeweekse dag vallen.

De reserveringspercentages worden dan als volgt berekend:


Het aantal feestdagen

Het aantal werkbare dagen

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten 6 2,62%
Vakantiekrachten geen recht op feestvergoeding 0,00%

 

Payrolling

Uit te rekenen m.b.v. de definitie voor het aantal werkbare dagen en bovenstaande formule.

Kort verzuim/bijzonder verlof
Dit percentage zal in 2023 officieel niet veranderen, maar houdt er rekening mee dat er in alle typen uitzendovereenkomsten een doorbetalingsverplichting geldt voor het geboorteverlof van 5 dagen. Dit is niet in kostprijsmodellen opgenomen en is ook niet in dit percentage verwerkt. De uitlener zal zelf een inschatting van de kosten hiervoor moeten maken.

ABU/NBBU

Reguliere uitzendkrachten 0,60%
Vakantiekrachten geen recht op deze reservering

Vakantiebijslag
Dit is voor alle werknemers die vallen onder de (algemeen verbindend verklaarde) CAO ABU of NBBU en is sinds 2020 gestegen van 8% naar 8,33% van het loon. De grondslag is uitgebreid met de in tijd gereserveerde compensatie-uren (CAO artikel 18):

De uitzendkracht heeft recht op 8,33% vakantiebijslag van het feitelijk loon over:

  • de gewerkte dagen;
  • vakantiedagen;
  • feestdagen;
  • dagen waarop de uitzendkracht arbeidsongeschikt is;
  • compensatie-uren en;
  • de uren waarover de uitzendkracht bij wegvallen arbeid op grond van artikel 22 in de cao recht heeft op loondoorbetaling.

  Payrollwerknemers
  De werknemers hebben recht op vakantiebijslag van gelijke hoogte en gebaseerd op dezelfde grondslag als de werknemer, werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie in dienst van de opdrachtgever. Het percentage zal meestal 8% zijn, maar dat hoeft dus niet.

  Zie ook
  Reserveringen 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.