"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Tijd om stil te staan bij loonkostensubsidies in 2019

Tijd om stil te staan bij de gerealiseerde loonkostensubsidies in 2019

SubAdvies, foto vlnr: Antoin Bakelaar, commercieel manager en John Reijne, oprichter, eigenaar, directeur
SubAdvies, foto vlnr: Antoin Bakelaar, commercieel manager en John Reijne, oprichter, eigenaar, directeur

Ondanks dat het nu misschien zo lijkt, staat de wereld niet stil. Logisch natuurlijk, maar toch is het goed om terug te kijken en stil te staan bij de voorlopig toegerekende tegemoetkomingen in 2019 binnen de Sociale Zekerheid.

Dat vindt SubAdvies.

Het UWV heeft recent de voorlopige berekening van de Wet Tegemoetkomingen Loondomein (WTL) jaargang 2019 aan iedere organisatie toegestuurd.

Waarom actie ondernemen?
Omdat in 49% van de gevallen onjuistheden worden geconstateerd, waardoor organisaties niet de optimale tegemoetkoming ontvangen.

In de voorlopige berekening is het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd-lage-inkomensvoordeel (JLIV) en de loonkostenvoordelen (LKV) per werknemer opgenomen. Het is belangrijk om deze voorlopige berekening goed te controleren, aangezien er slechts beperkt tijd is om correcties door te voeren indien er onjuistheden zijn geconstateerd. Dat vinden John Reijne en Antoin Bakelaar van SubAdvies.

‘Wat moet je doen met de voorlopige berekening voor de WTL 2019 die je als bedrijf per brief of per e-mail hebt ontvangen?’

‘Controleren en indien mogelijk optimaliseren!’

De berekeningen die in de brief staan, zijn voorlopig en dus niet definitief.
Het is daarom belangrijk dat bedrijven de grondslagen zo snel mogelijk controleren op juistheid en volledigheid. Eventuele (aanvullende) correcties over 2019 kunnen tot en met 1 mei 2020 worden gedaan. Deze correcties worden dan meegenomen in de definitieve beschikking.

Er kan nog tot vijf jaar na afgifte van de definitieve beschikking een nacontrole door de Belastingdienst plaatsvinden. Voor eventuele fouten in de loonaangiftes kun je een (forse) boete krijgen. Het is dus belangrijk voor compliance en optimalisatie om de controle goed uit te voeren.

Waar gaat de Wet tegemoetkoming loondomein over?
In de Wet tegemoetkoming loondomein staan drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers, namelijk:
1. het loonkostenvoordeel (LKV);
2. het lage-inkomensvoordeel (LIV);
3. het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV)

Hoe is de juistheid te controleren?
Controleer, analyseer en optimaliseer de voorlopige berekeningen met de volgende checks:
1. Is de hoogte van de tegemoetkoming juist;
2. Zijn er afwijkingen geconstateerd door het UWV – wat is hierin juist;
3. Is de voorlopige berekening juist op basis van data uit het softwarepakket;
4. Is de voorlopige berekening juist op basis van de aangifte loonheffingen;
5. Welke verwerkingen zijn nog doorgevoerd na peildatum 31 januari 2020.

Mogelijk is naar aanleiding van de analyse een correctie nodig. Het is belangrijk dat deze correctie uiterlijk 1 mei 2020 plaatsvindt.

De Belastingdienst stuurt uiterlijk 31 juli 2020 de definitieve berekening van de Wet tegemoetkoming loondomein naar de werkgevers. Uiteraard dien je deze om eerder genoemde redenen en risico’s ook te controleren. Er zijn beperkte mogelijkheden om in bezwaar te gaan tegen deze beschikking. Uiterlijk zes weken na dagtekening van de definitieve berekening zal de Belastingdienst de tegemoetkomingen uitkeren. Dit is naar verwachting medio september 2020.

En nu?
Inmiddels de voorlopige berekening ontvangen? Controleer deze dan op tijd!

Informatie en advies
Wie zeker wil weten dat hij geen tegemoetkomingen mist en compliant is, kan zich laten informeren door SubAdvies. ‘Wij zorgen ervoor dat iedere onderneming van elk formaat efficiënter en optimaal kan presteren op het gebied van Sociale Zekerheid,’ aldus Reijne en Bakelaar. Contact opnemen kan in deze tijd van thuiswerken het beste bij:
Antoin Bakelaar, 06-52091180 of antoin@subadvies.nl

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.