"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

NBBU 25 jaar, springlevend en hard nodig voor intermediairs in het mkb

NBBU 25 jaar, springlevend en hard nodig voor intermediairs in het mkb
NBBU 25 jaar

Brigitte van der Burg, voorzitter van de NBBU, blikt terug op het jubileum en schetst de uitdagingen in de markt.

‘Connect in flex’, zo luidt de missie van de NBBU. Dat zijn geen loze woorden; de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen geeft hier al 25 jaar lang op allerlei manieren handen en voeten aan. Tijdens het jubileumcongres op 21 november j.l. werd dit gevierd met een prettige cocktail van informatie en entertainment.

“Het is de kunst mensen en werk dagelijks met elkaar te verbinden. Het draait om vertrouwen en het moet je worden gegund. Zo werkt het in het mkb”, zegt Brigitte.

Brigitte van der Burg, NBBU Jubileumcongres 25 jaar, Connect in Flex | foto: Robert Tjalondo | www.rockinpictures.com | 2019

Hoe kijkt Brigitte van der Burg naar de jarige?
“Het raakt me hoe divers onze leden zijn en dat er zoveel pareltjes bijzitten die gewoon hun rol spelen in het begeleiden van mensen naar de arbeidsmarkt en niet eens doorhebben dat ze iets bijzonders doen. De meeste uitzendbureaus die lid zijn van de NBBU hebben zo’n 10 interne medewerkers en staan met beide benen in de problematiek van de lokale en regionale arbeidsmarkt, al is ook een aantal zeer grote spelers bij ons aangesloten.

Door hun netwerk weten zij als lokale en regionale nichespelers bijvoorbeeld een brug te slaan naar het bedrijfsleven voor onder meer mensen die vanuit een bijstandssituatie of een andere moeilijke situatie weer aan de slag gaan. Vaak vinden zij werk voor mensen van wie het werk ophoudt en die zich moeten omscholen naar een andere sector. Van de Werkgeversservicepunten horen wij regelmatig dat de inspanningen van deze uitzendorganisaties heel effectief zijn voor werkenden en de lokale en regionale markt.”

Brigitte is ook lid van het hoofdbestuur van MKB Nederland, waarbij de NBBU is aangesloten. Alle bij MKB Nederland aangesloten brancheverenigingen worden geconfronteerd met economische ontwikkelingen en de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in balans (WAB).

Praktische ondersteuning bij uitleg wet- en regelgeving
“Lokale en regionale spelers met een klein team kunnen ondersteuning gebruiken bij de uitleg van wet- en regelgeving,” verklaart Brigitte. “Met praktische tools maken wij voor hen het uitvoerende werk makkelijker. Zij hebben immers al hun handen vol aan de commerciële contacten in de markt, het begeleiden van kandidaten voor jobs, het praten met klanten, het zoeken naar praktische oplossingen. Zij hebben doorgaans geen eigen juridische of uitgebreide personeelsafdeling. Het dagelijks begeleiden van klanten en uitzendkrachten staat centraal. Zonder al deze mensen loopt de Nederlandse arbeidsmarkt vast.”

Servicedesk
“Arbeidswet- en regelgeving is niet eenvoudig. Daar komt nog alle cao-kennis bij die in de praktijk ook complex is. Daarom heeft de NBBU voor leden een uitgebreide juridische helpdesk, de Servicedesk, waar zij dagelijks bij onze deskundige arbeidsjuristen terecht kunnen met hun vragen. Deze juristen beantwoorden jaarlijks zo’n 25.000 arbeidsrechtelijke vragen en vragen van leden over uitleg van arbeidsvoorwaarden. De Servicedesk is voor onze mkb-leden dus van grote toegevoegde waarde.”

Tools
“De NBBU faciliteert leden ook met maatwerktools. We hebben een speciale app ontwikkeld voor onze cao, voor zowel leden als uitzendkrachten, en bieden onder andere een tool voor de juiste toepassing van de ET-regeling.

Kortom, de brancheorganisatie is goed in het handzaam maken van complexe materie, die in de hectiek van de dagelijkse vraag- en aanbodvraagstukken goed moet worden uitgevoerd.”

Geharmoniseerde cao
Een grote mijlpaal dit jaar was het bereiken van een inhoudelijk geharmoniseerde cao voor uitzendkrachten, in samenwerking met de ABU en vakbonden.

Arbeidsmarkt van Morgen
“Naast praktische ondersteuning aan leden faciliteert en stimuleert de NBBU ook het brede maatschappelijke gesprek over de arbeidsmarkt,” zegt Brigitte. “De arbeidsmarkt verandert snel en onze leden, die in vrijwel alle sectoren werkzaam zijn, hebben hiermee te maken. Het sinds 2013 lopende project Arbeidsmarkt van Morgen verkent in samenspraak met veel stakeholders mogelijke oplossingen voor werk- en inkomenszekerheid die toekomstgericht zijn en iedereen ruimte bieden op de arbeidsmarkt.”

Loopbaan Intermediair
“In ons project Loopbaan Intermediair krijgen leden training en begeleiding om werkelijk loopbaan intermediairs te worden. Wat wil een flexwerker? Welke plaatsingen, werkervaring en scholing heeft deze flexwerker dan nodig om werk- en inkomenszekerheid te verkrijgen? Met die kennis kunnen zij werkenden ondersteunen bij hun ontwikkeling op de arbeidsmarkt.”

Enthousiasmeren
“Een praktische benadering, bijvoorbeeld in de vorm van bbl-opleidingen, blijkt goed aan te sluiten,” merkt Brigitte.

Jonge mensen interesseren voor techniek, hoe doe je dat? Een van onze leden kwam bijvoorbeeld op het idee om een aantal jongeren uit te nodigen om in een werkplaats auto’s te pimpen. Ze vonden het fantastisch en het resultaat is dat ze open staan voor verdere scholing. Nu gaan ze een dag per week naar school om zich te bekwamen in het vak van auto-onderhoud. Dergelijke voorbeelden uit de praktijk laten zien hoe intermediairs lokaal manieren verkennen om de vraag naar vakkrachten op te lossen.”

Pleidooi voor basisregeling die werkt als trampoline
Ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de NBBU schreven Leo Witvliet en Victor Broers een essay. De huidige arbeidsmarkt wringt en raakt in een spagaat. Zij pleiten voor een basisregeling die fungeert als een trampoline, waardoor mensen wanneer zij hun werk verliezen niet helemaal op achterstand komen, maar sneller weer deel kunnen nemen aan de arbeidsmarkt.”

Loopbaanswitch faciliteren
“Momenteel is scholing nog betaalbaar tot je 27e“, zegt Brigitte. “Wie later in zijn leven nog een loopbaanswitch wil maken, staat voor hoge opleidingskosten. Voor de meeste mensen is dat niet haalbaar. Carrières verlopen anders dan voorheen. Millennials zien hun loopbaan als een onderneming, opgebouwd uit meerdere kleine carrières. Ontwikkeling, ook later in je carrière, zou anders moeten worden ingericht.”

Transitievergoeding concreter koppelen aan training on the job
“Het kabinet zet in op een leven lang ontwikkelen en een persoonlijk ontwikkelbudget. Wij zijn benieuwd hoe dat scholingsbudget eruit gaat zien. In de huidige arbeidswetgeving is een transitievergoeding verankerd die werkgevers aan de werknemer moeten betalen bij einde dienstverband. Daar zitten niet veel voorwaarden aan. Het kan in principe voor alles worden gebruikt. Naar ons idee voorziet de ontslagvergoeding hier al in. Wij zouden graag zien dat de transitievergoeding daadwerkelijk wordt ingezet voor training on the job. Werkgevers ervaren het betalen van de transitievergoeding dan ook als nuttig en rechtvaardig. Zeker omdat zij in de praktijk al zoveel werkgeverstaken hebben. Op die manier kan de overheid concreet stimuleren dat mensen zich hun leven lang blijven ontwikkelen.”

Werk- en inkomenszekerheid bieden
“Er wordt steeds meer lenigheid en aanpassingsvermogen van mensen verwacht in hun werk en leven. Het onderwijs zal daar ook in mee moeten gaan. Wat kunnen wij als NBBU daarin betekenen? Wat is er te bieden, naast bestaande opleidingen en training? Wat kunnen wij vragen of adviseren aan de overheid? Deze vraagstukken houden ons bezig,” besluit Brigitte. “We blijven daarover in gesprek met de mensen die al deze vragen tegenkomen in de praktijk.

In goed overleg met de overheid en de vakbonden zoeken wij naar oplossingen. Als brancheorganisatie voor professionele intermediairs zijn wij springlevend en hard nodig.
Net zoals de vele uitzendkrachten en flexibel werkenden essentieel werk doen. Ze verdienen waardering, duurzame inzetbaarheid en inkomenszekerheid.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Zie ook
NBBU bestaat 25 jaar – impressie van viering en activiteiten
Hoe zien millennials de arbeidsmarkt van morgen?
NBBU pleit voor basisregeling in wendbare arbeidsmarkt
Cao’s ABU en NBBU geharmoniseerd
Haprotech en @WORK begeleiden vluchtelingen naar jobs in techniek en productie
NBBU: stel bewuste keuze voor zelfstandig ondernemerschap centraal
Arbeidsmarkt van Morgen vraagt permanent gesprek

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.