"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Alliander, uitdagend werkgebied met volop loopbaankansen

Alliander – uitdagend werkgebied met volop loopbaankansen
Alliander
Alliander is een netwerkbedrijf, dat zorgt voor betrouwbare, betaalbare en bereikbare energievoorziening in een derde van Nederland.

Interview met Maurice Cloosterman, Senior Inkoper flexibele arbeid en Erwin van Butselaar, Corporate Recruiter, beiden werkzaam bij Alliander

“Technisch personeel is schaars, daarom doen wij veel om jongeren enthousiast te maken voor ons vakgebied. De werving van vast en flexibel personeel pakken wij integraal aan.”

Liander, Qirion en Kenter zijn dochterondernemingen van Alliander met elk hun eigen vakgebied. Netbeheerder Liander voorziet ruim zes miljoen eindgebruikers van gas en elektriciteit. Qirion is het expertcentrum van Alliander, het is gespecialiseerd in duurzame energietechnologie, verduurzaming, technische innovaties en complexe energienetten. Meetbedrijf Kenter levert innovatieve oplossingen voor energiemeting en energiemanagement.

Maurice Cloosterman
Maurice Cloosterman, Senior Inkoper flexibele arbeid

Eigen medewerkers en inhuur van arbeid
Hoe groot is jullie organisatie?
“Alliander heeft 7.200 medewerkers in dienst. De organisatie zet jaarlijks zo’n 650 eigen vacatures uit. Daarnaast werken jaarlijks 1.500 externe medewerkers op inhuurbasis. De organisatie heeft vestigingen in Amsterdam, Duiven, Leeuwarden, Arnhem, Haarlem.”

Eerst de werving, daarna de contractvorm
“We starten bij de werving in de brede arbeidsmarkt en kijken wie interesse heeft voor onze functies en rollen. Daarna kijken wij welke contractvorm het best aansluit bij de beschikbare kandidaten. We hebben de werving voor vaste en flexibele jobs inmiddels met elkaar verweven. De krappe arbeidsmarkt en de enorme concurrentie bij de werving van technisch talent leidt tot deze aanpak.”

Kerntaken
Welke functies behoren tot de kerntaken?
“Ingenieurs en technici met een ‘aanwijzing in ons vak’ behoren tot de kern van onze organisatie. Deze mensen hebben ons interne intensieve leer/werktraject met goed gevolg afgelegd en mogen het werk doen. Dat is essentieel, want het maken van fouten bij het onderhoud aan hoogspanning- of gasinstallaties kan levensgevaarlijk zijn voor de professional. Het kan ook energiestoringen veroorzaken die een wijk of regio treffen. Een zorgvuldige training en opleiding is daarom van groot belang.”

Techniek is cool, maar opgeleid personeel schaars
Hoe werven jullie medewerkers voor deze kerntaken?
“Wij werken met publiek geld en dat geeft ons een bepaalde verantwoordelijkheid,” zegt Maurice Cloosterman. “Wij volgen geen harde lijn in onze werving om bijvoorbeeld personeel weg te lokken bij andere netwerkbeheerders, bij onze concurrenten of leveranciers. Ook zij hebben de juiste vakmensen nodig. Uiteindelijk zijn wij allemaal van elkaar afhankelijk in de uitvoering van projecten. De schaarste aan technisch talent in de markt pakken wij daarom aan via meerdere sporen.”

Erwin van Butselaar
Erwin van Butselaar, Corporate Recruiter

Jongeren interesseren voor werk in techniek
“Het begint met employer branding en naamsbekendheid,” verklaart Erwin van Butselaar. “Wie kent Alliander? Wie weet wat wij doen? Wie beseft hoe essentieel ons werk is voor de samenleving? Daarom informeren wij jongeren en zij-instromers op allerlei manieren over baankansen in de techniek en dan specifiek binnen ons werkgebied en onze dochterondernemingen.

Vanaf de basisschool proberen wij kinderen al enthousiast te maken voor wat er speelt bij de energietransitie. Met ons onderwijspakket kunnen leerkrachten en ouders zelf een leuke les vormgeven. Met een VR-bril laten wij kinderen en volwassenen zien hoe het energienetwerk in elkaar zit in hun eigen omgeving, zodat zij een idee krijgen hoe belangrijk en interessant ons werk is.

Een warme maaltijd, een ijsje uit de koelkast, films kijken, telefoneren, chatten, je elektrische auto opladen en ga zo maar door. Voor bijna alle huishoudelijke bezigheden heb je energie nodig.

Een nieuwe woonwijk moet zorgvuldig worden voorzien van energie en dat netwerk moet tijdig worden opgeleverd. Datzelfde geldt voor industrieterreinen. Ook het aansluiten van laadpalen voor elektrische auto’s, zonnepanelen en windmolenparken, behoort tot ons takenpakket. We werken dus aan een breed spectrum van de benodigde netwerken voor de energievoorziening in ons land.”

Werving onder scholieren
Hoe vind je jong talent dat zich hierin wil specialiseren?
“Onze eigen recruiters werven potentiële medewerkers onder middelbare scholieren en wo-studenten,” vertelt Erwin van Butselaar. “Een van de recruiters zit op de ROC’s en praat met leerlingen uit het 3e en 4e jaar over de baankansen bij Alliander, Qirion en Liander.”

Power minor voor havisten
“Sinds vorig jaar bieden wij voor scholieren met een havo-diploma een verkorte hbo-opleiding aan in ons vakgebied, waarin ze een traject van leren en werken afleggen. Wij doen dit in de regio in samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijfsleven. Als het goed is, levert ons dat volgend jaar de eerste engineers op.

In het Noorden van het land hebben wij een eigen opleidingscentrum. Daar laten we simulatievelden zien; medewerkers kunnen hier virtueel oefenen in het werken aan gas- en elektriciteitsaansluitingen van huizen en kantoren.”

Veilig werken staat voorop
“Wij nemen mensen aan per ‘klas’ en zorgen voor een specifiek onboarding proces. Wie bij Qirion in dienst komt, leert eerst tien weken lang alles over hoogspanningstechniek en is verplicht de vereiste veiligheidscertificaten te halen. Daarna worden deze collega’s overgedragen aan hun teamleider met de eerste ‘aanwijzing’. Dat wil zeggen: dan pas mogen zij mee het veld in.”

Statushouders
“Wij leiden ook statushouders op, vluchtelingen die hier mogen blijven wonen en werken. Dit is een veelzijdig traject, want zij moeten een Nederlands rijbewijs en vakdiploma halen en onze taal leren. We zijn hier goed in, omdat wij al gewend zijn om onze mensen te werven en tegelijk op te leiden. We zijn gebonden aan de regels van de vakorganisatie, de VIAG. We kijken precies wat deze groep nodig heeft aan training en hoe wij hen slim kunnen inzetten in onze organisatie.”

Veel vrouwen in de top
Weten jullie ook vrouwen te interesseren voor techniek?
“We staan zeker voor open voor vrouwelijke monteurs, al zijn ze nog te schaars. In de top en het management van Alliander werken wel al veel vrouwen; circa 30 procent van die medewerkers is vrouw.”

Total talent management
Hoe pakken jullie het gehele personeelsbeleid aan?
“Zo’n vijf jaar geleden deden wij dat via twee sporen. De vaste werving deed Alliander zelf met de eigen recruitment organisatie. Daarnaast werd de inhuur van professionals geregeld met behulp van MSP-leverancier Tapfin, terwijl de vraag naar uitzendkrachten bij Start People was belegd,” zegt Maurice Cloosterman.

“Nu pakken wij het integraal aan. Vier jaar geleden ben ik een initiatief gestart, samen met de recruitment manager, om ons model voor vaste en flexibele arbeid toekomstbestendig te maken. De technische arbeidsmarkt wordt alleen maar krapper. Het is nodig om vanuit het perspectief van total talent management te kijken naar onze personeelsbehoefte. Wij hebben de flexibele arbeid daarom ook naar de recruitment organisatie gehaald.

Erwin van Butselaar werd verantwoordelijk voor het recruitment proces van vaste en tijdelijke functies bij Qirion. Op deze manier hebben wij de totale workforce in beeld. We weten welke medewerker kan afvloeien en wie er kan instromen; waar we in menskracht moeten op- en afschalen.”

Vast en flex groeien naar elkaar toe
“We zien dat vast en flex naar elkaar toegroeien. Het komt bijvoorbeeld voor dat zzp’ers tegen ons zeggen: leuke klus heb ik bij jullie, misschien wil ik straks wel een keer bij jullie in dienst komen. We zien ook meer detavast-constructies, waarbij medewerkers eerst op detacheringsbasis voor ons werken en na verloop van tijd bij ons in dienst treden.”

Of medewerkers nu in vaste dienst komen of op flexibele basis werken, ons vak biedt prima loopbaankansen. Bovendien, het is zinvol en belangrijk werk. Wie in ons vakgebied aan de slag gaat, kan bijdragen aan de energievoorziening van Nederland.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Tijdens het congres HRM in de Overheid eerder dit jaar leverden Maurice Cloosterman en Erwin van Butselaar een belangrijke bijdrage aan de discussieworkshop over de uitdagingen voor (semi)overheidsorganisaties in een krappe arbeidsmarkt.

Meer weten over Alliander?
Bekijk het jaarplan 2019

Alliander is een inclusieve werkgever.
Meer weten over opleidingskansen bij Liander? Bekijk deze video:

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.