"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkervaring laten zien, hoe helpt een Vakverklaring daarbij?

Hoe helpt een Vakverklaring als je werkervaring wilt laten zien?

Interview met Joke de Groot, Stafmanager van HR flex en professionals bij Randstad Groep.

Joke de Groot

Op 1 mei jl. reikte Randstad de eerste ‘Vakverklaringen’ uit aan operators bij DSV. Wat is de achtergrond van dit initiatief?

In plaats van diploma’s?
Zien jullie de Vakverklaring als een substituut voor diploma’s?

“Nee,” zegt Joke, “wij zijn en blijven ervan overtuigd dat opleiding en scholing belangrijk is. Tegelijk leren mensen heel veel nieuwe vaardigheden in de praktijk. Het is belangrijk te beseffen wat je de afgelopen tijd onbewust en bewust hebt geleerd. Want dat zegt iets over je arbeidsmarktwaarde. Wij zien de Vakverklaring als een systematische manier om werkervaring te verzilveren en gaan hiermee degelijk te werk.”

Werkervaring bewust zichtbaar maken
Hoe ontstond het idee? “Ik ben vanuit mijn rol bij Randstad regelmatig met collega Marjolein ten Hoonte (Directeur Arbeidsmarkt en MVO) regelmatig in gesprek over trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt.

Samen spraken wij al enige tijd over de wens om de werkervaring van medewerkers zichtbaar te kunnen maken. Taken en technieken op de werkvloer veranderen snel. Mensen leren in de praktijk met nieuwe machines en nieuwe technieken om te gaan. Die nieuw verworven vaardigheden zetten zij vaak niet op hun cv, terwijl het wel degelijk bijdraagt aan hun arbeidsmarktwaarde en hun loopbaankansen.”

Leven lang jezelf ontwikkelen
“In deze tijd is ‘een leven lang leren en jezelf ontwikkelen’ voor ieder van ons belangrijk. Op die manier zijn we allemaal langer inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het begint ermee dat ieder van ons beseft dat hij dagelijks nieuwe werkervaring opdoet en hoeveel dat waard is.

Wat je eenmaal gedaan en geleerd hebt, vervliegt ook weer snel. Wie van ons weet nog precies wat hij twee of drie jaar of tien jaar geleden precies heeft gedaan? Wie brengt dat voor zichzelf systematisch in kaart? Of zet het op zijn cv?

Zo vervliegen de tastbare herinneringen aan wat je allemaal kunt en hebt gedaan tijdens je werk. Dat is zonde. Achteraf is het moeilijker terug te halen en aan te tonen.”

Aantoonbaar maken wat je leert
“Bij een evaluatie of een coachgesprek vinden wij het normaal om met collega’s terug te kijken op onze werkervaring: wat heb ik geleerd in het afgelopen jaar? Ook dat is  waardevol, maar voor de buitenwereld blijft dat onzichtbaar. Als je solliciteert naar een nieuwe functie is het wel erg handig als je concreet kunt aantonen welke nieuwe vaardigheden je hebt opgedaan. Wij willen juist dit aspect met de Vakverklaring ondersteunen.”

Erkend systeem voor het vastleggen van vaardigheden
“We doen dit beroepsmatig volgens een erkend systeem,” zegt Joke. “In de sector Logistiek werken we hiervoor samen met onze opdrachtgever DSV Solutions B.V. We hanteren de systematiek van het Crebo-dossier, dat ook wordt gevolgd door mbo-opleidingen.”

Wereldwijde trend om werkervaring te badgen
“In de onderwijswereld zijn opleidingen uiteraard belangrijk, maar na het behalen van een diploma stopt het leren niet. Er is wereldwijd al een trend gaande om vak- en werkervaring op een systematische manier te badgen. Dit rukt op naast de officiële leerroutes.

Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt gaan snel, waardoor je in korte tijd weer moet leren omgaan met nieuwe machines en daar erkenning voor kunt krijgen.

Ik wilde bij de ontwikkeling van de Vakverklaring graag uitgaan van een eenvoudige systematiek die tegelijk grondig en degelijk is, waardoor iedereen kan zien: er is goed over nagedacht. Deze systematiek moet tevens voor iedereen bereikbaar zijn.

Zo hebben wij voor de sector Logistiek de systematiek volgens het Crebo-dossier gekozen als basis voor de Vakverklaring.

De Vakverklaring voor de operators van DSV is voor hen een steun in de rug. Het stimuleert het besef bij werkenden: ‘Ik kan wat, dus kan ik ook wel nog meer bijleren, en misschien zelfs nog een officieel diploma halen.’”

Uitreiking Vakverklaring bij DSV - foto xander XAM mouthaan

Vast en flex even waardevol
“Onze opdrachtgever maakt in de samenwerking voor de Vakverklaring geen onderscheid tussen flex en vast bij DSV. Zij vinden iedereen even waardevol. Vaste en flexibele medewerkers krijgen op eenzelfde manier een mentor en werkbegeleider voor het opdoen van de werkervaring.”

Breed inzetbaar, niet alleen voor mensen zonder startkwalifcatie
“Voor andere beroepsgroepen kan de Vakverklaring gaan functioneren als de bevestiging van wat iemand heeft geleerd. De Vakverklaring is dus niet uitsluitend bedoeld voor mensen zonder startkwalificatie,” verklaart Joke.

Als ik dit had kunnen laten zien, toen ik werkloos was…
Op Radio 5 is een interview te beluisteren met Frans Nachtzaam.
“Hij heeft voor ons 30 jaar bij een verffabriek gewerkt,” vertelt Joke. “Daar kreeg hij erkenning, maar niet op papier. Vervolgens is hij drie jaar werkloos geweest. ‘Het zou geholpen hebben als ik dit had kunnen overhandigen bij mijn sollicitaties,’ verklaart hij in het radio-interview. En daarin heeft hij zo gelijk! Bij een referentie wil een werkgever  immers niet alleen lezen dat iemand een goede werknemer is, maar ook objectieve criteria zien die iemands ervaring aantonen.”

Reactie van DSV op het initiatief
“Het belang van werken met Vakverklaringen is voor ons tweeledig”, verklaart Bas Fraanje, Senior Director van de regio Zuidwest-Nederland van DSV Solutions. “Ik geloof dat we onze medewerkers, vast en flex, aan ons binden en blijven boeien door in ze te investeren. De inzet van Vakverklaringen is één van de onderdelen waarmee wij onze loopbaanpaden vormgeven. Daarnaast is het een methode om de kennis en vaardigheden van onze medewerkers te monitoren, bij te stellen en inzichtelijk te hebben.”

Vakverklaringen voor diverse beroepen
“Op dit moment zijn er Vakverklaringen ontwikkeld voor twee beroepen: voor operators en logistiek medewerkers. Randstad voegt daar dit jaar nog andere functies in Logistiek, Onderwijs en IT aan toe zodat meer medewerkers kunnen profiteren van de voordelen. Om de kwaliteit van de Vakverklaring te waarborgen, wordt de systematiek van Centraal Register Beroepsopleidingen (Crebo) gevolgd. De International Standard Classification of Occupations (ISCO) is het uitgangspunt voor het vaststellen van de benodigde kwalificaties.”

Wordt dit systeem ook toegankelijk voor andere partijen?
“Om te beginnen wil ik dit initiatief voor de Randstad Groep goed neer kunnen zetten. Als het proces en de werkwijze naar tevredenheid functioneert, kunnen wij het ook beschikbaar stellen voor branchegenoten. Wij zullen dan via DOORZAAM de samenwerking zoeken met partners.”

Interview: Hinke Wever

*Joke de Groot is manager van de HR afdeling van alle flex en professionals. Ze is verantwoordelijk voor het arbeidsvoorwaardenbeleid, leren en ontwikkelen van in totaal circa 80.000 medewerkers van Randstad en haar dochters Yacht en BMC.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.