"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Positieve trend in kwaliteit huisvesting arbeidsmigranten

Interview met Mark Stout, inspecteur voor het SNF-keurmerk en werkzaam bij VRO Certification 

Verplaats je eens in iemand die hierheen komt voor werk, ver van familie en vrienden. Hoe zou je zelf willen wonen en slapen?

Je verwacht een verzorgde omgeving, aandacht voor privacy, goede media- en internetvoorzieningen om contact te kunnen houden met het thuisfront, een supermarkt op loopafstand en/of makkelijk bereikbaar met passend vervoer.

Huisvesting arbeidsmigranten
Op 29 september konden belangstellende uitzendorganisaties of verhuurders inspiratie en informatie opdoen over huisvesting van arbeidsmigranten VRO Certification tijdens de VRO / Normec FLC klantendag rondom het SNF-keurmerk, de Stichting Normering Flexwonen.

Normec FLC

Inspectie van huisvesting
Mark Stout heeft jarenlange ervaring als inspecteur van huisvesting. Hij werkt in die rol sinds 2013 bij VRO Certification. Voorheen voerde hij sinds 2007 inspecties uit voor het Certified Flexhome keurmerk (CFH), op initiatief van uitzendbrancheorganisaties ABU en NBBU. Wie lid is van deze uitzendbrancheorganisaties en voor huisvesting zorgt, moet beschikken over het huisvestingskeurmerk.

Vroeger was dit het CFH, nu geldt dus het SNF-keurmerk. Niet alleen uitzendorganisaties kunnen zich laten registreren en controleren op de vereisten van het SNF-register. Ook aanbieders en ontwikkelaars van huisvesting kunnen zich hiervoor aanmelden.

Zorg en aandacht voor woongenot
“We zien een positieve ontwikkeling in de aandacht voor de kwaliteit van huisvesting. Vroeger moesten we bedrijven nog echt opvoeden en bewust maken van de noodzaak. Er zijn helaas nog wel uitzonderingen, maar over de hele linie zien we zeker vooruitgang,” zegt Mark.

“Dat het onderwerp sterk leeft bij uitzendorganisaties en huisvestingsbedrijven illustreert de enorme belangstelling voor onze speciale dag rondom dit thema. We boden hier diverse workshops aan, waaronder een rondleiding in een nieuwe grote huisvestingslocatie in Waalwijk, maar ook informatie over algemene bouwvoorschriften, brand- en persoonlijke veiligheidseisen. De NBBU gaf informatie over de regelgeving rondom het inhouden van kosten voor huisvesting, ziektekostenverzekeringspremie, levensonderhoud en de ET-regeling, alsmede cao-bepalingen. Wie de ABU-cao (algemeen verbindend verklaard) of de NBBU-cao volgt en huisvesting aan arbeidsmigranten biedt, moet de cao-richtlijnen op dit punt volgen en beschikken over het SNF-keurmerk.

We hadden gerekend op een mooi aantal deelnemers, maar onze verwachting werd overtroffen. Uit de vele reacties van belangstellenden, blijkt dat men het fijn vindt ervaringen te kunnen delen en mogelijke oplossingen van problemen te bespreken. De diverse workshops werden goed bezocht. Er is duidelijk behoefte aan voorlichting en een gesprek.”

Verbeterde capaciteit, kwaliteit en bezetting
Waar en hoe zie je verbeteringen in de huisvesting?
“Er wordt in het algemeen meer aandacht besteed aan de inrichting van de locaties en de faciliteiten. De algehele staat van de woning is steeds vaker tip top. Waar vroeger vier mensen sliepen op een kamer, zie je dat nu maximaal een of twee personen een kamer delen. De grote vraag naar arbeidsmigranten plus het feit dat arbeidsmigranten steeds meer op de hoogte zijn van hun rechten en hun wensen aangeven, stimuleert dit. Het is nog niet overal in orde, maar er wordt meer tijd en energie in gestoken om de woningen naar een hoger niveau te brengen.”

Controle
Waar controleer je op?
“Ik kijk naar de locatievorm, het aantal vierkante meters dat iemand tot zijn beschikking heeft, de woon- en logiesfunctie. Sanitaire en kookvoorzieningen, brandveiligheidseisen, koolmonoxidemelders bij bepaalde verbrandingstoestellen en andere zichtbare veiligheidseisen. Wat moet iemand doen in geval van nood; is dat zichtbaar, is het voldoende duidelijk en waar nodig beschreven in de taal van de bewoners?

We controleren middels een steekproef. Dan zie je natuurlijk maar een bepaald deel van de locaties van een onderneming. Toch zie ik in de loop der jaren verbetering in de kwaliteit en ook in de welwillendheid van de organisaties die arbeidsmigranten huisvesten. Zoals eerder aangegeven zijn er nog wel uitzonderingen, maar over de hele linie heeft het niveau zich positief ontwikkeld.”

Hygiëne en woonklimaat ook taak voor bewoners
“Het merendeel van de jonge arbeidsmigranten komt hier om te werken, geld te verdienen en gaat vervolgens terug naar het land van herkomst. Hun ervaring met zelfstandig wonen is wisselend. Hygiëne en zelf zorgdragen voor een prettig woonklimaat blijft de verantwoordelijkheid van de bewoners. Vergelijkbaar met studentenhuizen in ons land. Voor het naleven van de huisregels is regelmatige controle en begeleiding nodig, terwijl de privacy moet worden gerespecteerd. Als daar op een evenwichtige manier mee om wordt gegaan, leidt dat tot een prettig leefklimaat waardoor de locatie er een stuk verzorgder en netter uit blijft zien.”
Mark Stout
Positieve trend voortzetten
“Vanuit VRO Certification en Normec FLC zijn wij blij met de positieve reacties op de eerste klantendag rondom huisvesting. Laten we ernaar streven de huidige positieve trend zo goed mogelijk voort te zetten. Dat wil niet zeggen, dat er nooit meer een matig verzorgde locatie tussen zal zitten, maar het moet mogelijk zijn het niveau nog breder en verder te verbeteren in het kader van goed werkgeverschap.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.