"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Goed opgeleide medewerker levert meer op!

Onlangs las ik dat de helft van de werkgevers te weinig besteedt aan de opleiding van medewerkers. Eén derde van de medewerkers heeft de laatste drie jaar zelfs geen enkele opleiding gevolgd. Dat vind ik schokkend. Medewerkers willen graag leren en in mijn optiek moeten werkgevers een opleiding niet teveel als ‘iets leuks voor de werknemer’ beschouwen. Daarmee gaan zij voorbij aan het bedrijfsbelang. Opleiden in het kader van een inwerktraject is een must, maar er is meer. Gelukkig zien veel werkgevers dit wel in, getuige recente cijfers van ABU, waaruit blijkt dat het scholingsbudget van 3,4% in 2014 is gestegen naar 4,1% nu.

Ja, het doet pijn als een goed opgeleide werknemer vertrekt. Toch zou dat geen argument moeten zijn om níet op te leiden. In een wereld die razendsnel verandert door digitalisering en robotisering, en toenemende aansprakelijkheid is up-to-date blijven essentieel.
Bovendien wordt in de huidige krappe arbeidsmarkt het ‘boeien en binden’ van medewerkers steeds belangrijker. Uw medewerkers vinden persoonlijke ontwikkeling belangrijk. Een werkgever die opleidingen stimuleert en faciliteert onderscheidt zich in de markt.

Haal het maximale uit uw medewerkers
De tijd van POP- en eindejaargesprekken komt eraan. Beschouw de ontwikkeling van uw medewerker niet alleen als een cadeau voor uw medewerker, maar óók als cadeau voor uw bedrijf. Gemotiveerde, goed opgeleide medewerkers zijn de beste ambassadeurs van uw organisatie.

Kennis draagt bij aan een betere kwaliteit en een hogere productiviteit en daarmee verdient u de investering terug. Opleiding draagt bij aan interne doorstroom, waardoor de know how behouden blijft en u personeelsverloop kunt beperken. Een must in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt.

Echt, een goed opgeleide medewerker levert meer op!
Opdrachtgevers en flexkrachten verwachten dat uw medewerkers specialisten zijn. Om als sparringpartner mee te kunnen denken met uw opdrachtgevers is up-to-date kennis van cao’s en wet- en regelgeving een vereiste.

De ervaring leert dat mensen met voldoende kennis van zaken meer zelfvertrouwen hebben. Dat maakt het voeren van commerciële- en adviesgesprekken eenvoudiger, evenals het beantwoorden van kritische vragen over bijvoorbeeld tarieven. Daarmee verstevigt u uw relaties en dat draagt positief bij aan de continuïteit en kwaliteit van uw organisatie.

Beperk risico’s
Heeft u er al aan gedacht dat imagoschade of boetes door handhavingsmaatregelen vele malen meer kost dan een adequate opleiding en toetsing? Bovendien beperkt u omzetderving want een medewerker die alles moet opzoeken is minder productief.

Dus werkgever, laat uw medewerker die waardevolle opleiding doen en schat onafhankelijke toetsing op de juiste waarde. Want dát is nog altijd het beste bewijs van de kwaliteit van uw organisatie.

Barbara Kramer, Manager SEU

Barbara Kramer is manager bij de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU), het enige onafhankelijke exameninstituut in de flexbranche.