"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Tool voor ET-regeling

Experts in Flex heeft in samenwerking met de ABU en de NBBU een nieuwe en uitgebreidere versie van de ET-tool ontwikkeld.

Hiermee kunnen uitzendbureaus, payrollbedrijven én de aanbieders van verloningssoftware inzicht krijgen in de regels, de juiste berekeningen maken en minstens zo belangrijk: controleren of met de uitruil voldaan wordt aan de o zo belangrijke WML-grens.

De afgelopen maanden hebben Experts in Flex, ABU en NBBU zich nog verder in alle details verdiept en zijn onduidelijkheden voorgelegd aan de Inspectie SZW.

Henk Geurtsen: “De regeling is complex en foutgevoelig. We zien op veel loonstroken dat de manier waarop de uitruil wordt berekend niet juist is. Op het gebied van de vakantiedagen is het helemaal erg. Daar gaat het heel vaak fout.”

Fouten loonstroken
Fouten in de berekening van de uitruil kunnen grote gevolgen hebben. Als er minder wordt uitgeruild dan dat er mag, dan is dat nadelig voor de uitzendkracht en het uitzendbureau. Maar als er teveel wordt uitgeruild dan heeft dat hele andere gevolgen: uitzendkrachten zullen dan achteraf nabetaald moeten worden om niet onder het WML te komen. Gebeurt dat wel, dan ligt een bezoek van de Inspectie SZW op de loer, en ook zal het tot major opmerkingen leiden bij o.a. een NEN-controle. De oorzaak van de problemen rondom de WML-toets zijn het gevolg van de wijzigingen per 1 januari 2018 in de ET-regeling. Met de WML-toets die opgenomen is in de tool kunnen deze problemen eenvoudig worden voorkomen.

Gratis voor leden ABU en NBBU
Leden van de ABU en de NBBU kunnen de tool gratis downloaden op het ledengedeelte van de desbetreffende website.
Alle andere geïnteresseerden kunnen de tool bestellen via de website van Experts in Flex.

Opties
Naast een kleine eenmalige licentievergoeding voor de tool is het ook mogelijk om een abonnement af te sluiten, waarmee bij wijzigingen in de ET-regeling een gratis update wordt verstrekt. Ook kan er voor de meest uiteenlopende onderwerpen rondom de ET-regeling helpdesk-ondersteuning worden verzorgd.

Bron: Experts in Flex, 11 september 2018

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.