"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wettelijk minimumuurloon van kracht per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd. Vanaf 2024 verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen.

Minimumuurloon per uur voor alle werknemers

Vanaf het nieuwe jaar worden werkgevers verplicht om hun werknemers per uur te betalen, waarbij één vast minimumuurloon geldt, ongeacht de gebruikelijke werkweek. Dit betekent dat het minimumloon per maand verdwijnt, met wisselende uurlonen voor 40-urige en 36-urige werkweken. Het nieuwe minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder wordt vastgesteld op EU 13,27.

Voor werknemers onder 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur. Deze  minimumjeugduurlonen zijn afgeleid van het wettelijk minimumuurloon. Net als in 2023.

Zie tabel hieronder (Rijksoverheid)
Minimumloon per uur naar leeftijd (brutobedragen per 1 januari 2024)

Leeftijd Per uur
21 jaar en ouder € 13,27
20 jaar € 10,62
19 jaar € 7,96
18 jaar € 6,64
17 jaar € 5,24
16 jaar € 4,58
15 jaar € 3,98

Wettelijk minimumuurloon

Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een  werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Om dit te veranderen dienden de PvdA en GroenLinks eerder een initiatiefwetsvoorstel in voor een wettelijk minimumuurloon. Dit voorstel is door het kabinet omarmd in het coalitieakkoord en recentelijk in de Tweede Kamer aangenomen. Daardoor zal er per 1 januari 2024 sprake zijn van een wettelijk minimumuurloon. Dat betekent dat het minimuurloon vanaf dat moment hetzelfde is, ongeacht de lengte van de werkweek.

Procentuele verschillen

De invoering van het wettelijk minimumuurloon resulteert wel in aanzienlijke verschillen in de procentuele stijging van de uurlonen. Voor een werknemer die 40 uur per week werkt, resulteert dit in een loonstijging van 15,29%. Daarentegen ontvangt een werknemer die 36 uur werkt enkel de vastgestelde verhoging van 3,75%.

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *