"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Investeerder neemt HeadFirst Source Group NV over – update

Beryllium B.V. heeft circa 95% van de aandelen in HeadFirst Source Group NV verworven.

Berryllium is een Nederlandse acquisitie holding met internationale investeerders en financieel ondersteund door de Zwitserse financiële dienstverlener ruvercap group AG, een investment manager van grote en middelgrote institutionele portefeuilles. De bij HeadFirst Source Group bekende grootaandeelhouders, waaronder meerderheidsaandeelhouder Value8 NV, hebben aan HeadFirst Source Group de verkoop van hun belang aan Beryllium bevestigd.

Verkoop door Value8
Value8 heeft online vragen en antwoorden gepubliceerd bij de verkoop. Peter Paul de Vries, CEO van Value8, wijdde er ook een video aan.

Waarde
Beryllium heeft de aandelen verworven tegen een prijs van 3,00 euro per aandeel, waarvan 2,50 euro in contanten is voldaan en de resterende 0,50 euro in de vorm van een vendor loan. Op 3,00 euro per aandeel wordt HeadFirst Source Group gewaardeerd op 37,4 miljoen euro. Inclusief de recent aangekondigde acquisitie van Myler behaalt HeadFirst Source Group op pro forma basis een omzet van 700 miljoen euro en een EBITDA van 12,5 miljoen euro.

Ondersteuning strategie
Beryllium onderschrijft de strategie van HeadFirst Source Group ten volle en steunt het management team – bestaande uit Gert-Jan Schellingerhout (CEO) en Mike Korenvaar (CFO), aldus het persbericht. De investeerder beoogt in tweede instantie alle aandelen van de operationele vennootschap te verwerven, en heeft niet de intentie om meerderheidsaandeelhouder in de beursgenoteerde vennootschap te blijven, nadat de aandelen van de operationele vennootschap zijn verkregen.

Private financiering: verdere groei buiten beursgenoteerde omgeving
“Beryllium heeft aangegeven aanzienlijke funding ter beschikking te hebben om volgende acquisities te financieren. Het groeitraject kan derhalve buiten de beursgenoteerde omgeving worden voortgezet. Dit geeft rust en ruimte om onze strategie in zowel Nederland als daarbuiten voort te zetten en verdere invulling te geven aan onze ambitie om een nog meer toonaangevende speler in de flexmarkt te worden,” zo geeft CEO Gert-Jan Schellingerhout aan.

Aansturing
“De eventuele aanpassingen in de corporate governance zijn momenteel nog niet bekend. Zeker is in ieder geval dat de overname niet zorgt voor veranderingen in de operationele aansturing van de organisatie. Het huidige management team – bestaande uit Gert-Jan Schellingerhout (CEO) en Mike Korenvaar (CFO) – blijft aan als directie van de organisatie. Zij voeren de strategie van de organisatie,” zo verklaart de woordvoerder van de organisatie aan FlexNieuws.

Internationale groeistrategie
“Wat betreft de internationale groeistrategie hebben wij op korte termijn het doel de internationale footprint uit te breiden naar minimaal twee Europese landen buiten de Benelux,” verklaart Gert-Jan Schellingerhout. “De jaren erna willen we dit stap voor stap blijven uitbreiden. Dit heeft als voornaamste doel opdrachtgevers te kunnen bedienen die in diverse landen externe professionals inhuren, waar wij als inhuurpartner voor bijvoorbeeld heel Europa willen optreden.”

Global sourcing
“Daarnaast heeft HeadFirst Source Group een visie op de diversiteit aan diensten die wij inhurende organisaties willen kunnen aanbieden om hen maximaal te ontzorgen. Binnen de groep hebben we momenteel al een breed pallet aan diensten met matchmaking, contracting, payrolling en msp-dienstverlening. Met de overname van Myler voegen we een interessante dienst toe: global sourcing. Hierbij worden met partners over de hele wereld professionals geworven en geselecteerd om in Nederland specialistisch werk uit te voeren waar schaarste in heerst. Myler organiseert hierbij van A tot Z de tewerkstelling. Wij geloven dat daarnaast nog verdere uitbreiding mogelijk is in ons dienstenaanbod, door middel van eigen innovaties en indien opportuun en interessant zijn ook nieuwe overnames een optie,” aldus Schellingerhout.

Vervolgstappen HeadFirst Source Group
In grote lijnen:
• het bijeenroepen van een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin onder meer de Myler-acquisitie en de verkoop van de operationele activiteiten aan Beryllium aan de orde komen. Deze vergadering zal waarschijnlijk op donderdag 20 september 2018 plaatsvinden.
• de realisatie van de verkoop van de vennootschap waarin de operationele activiteiten zijn ondergebracht.
• het voorstellen en realiseren van de uitkering van een superdividend voor de resterende aandeelhouders (free float), zodanig dat zij een vergelijkbare opbrengst realiseren.
• eventuele aanpassingen in de corporate governance.

HeadFirst Source Group zal aandeelhouders op de hoogte houden van de stappen die in dit proces worden gezet. Het streven is dit proces in het vierde kwartaal van 2018 af te ronden.

Bron: HeadFirst Source Group, persbericht, 31 augustus 2018 en update van deze informatie door FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.