"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Op de bres voor goed gereguleerde payroll

Op de bres voor goed gereguleerde payroll

Interview met Maurice Rojer, adjunct-directeur ABU
ABU
“Payrolling is te vaak ‘Kop van Jut’ als ergens onvrede ontstaat in de arbeidsmarkt. Dat is onterecht. Wij springen op de bres voor de belangrijke maatschappelijke en economische bijdrage van goed gereguleerde payroll,” zegt Maurice Rojer.

Kop van Jut?
“Wanneer er bij een vorm van flexibiliteit op de arbeidsmarkt iets misgaat, wordt dat breed uitgesponnen in de media alsof elke vorm van payrolling niet zou deugen. Maar payrollbedrijven opereren inmiddels heel professioneel. De overgrote meerderheid van de payrollservice houdt zich aan de cao en de wet- en regelgeving. Ze bieden goede begeleiding en ontwikkeling van personeel. Precies zoals payrolling is bedoeld, namelijk het ontzorgen van werkgevers.”

Rolverdeling bij driehoeksverhouding
“Communicatie is bij payrolling heel belangrijk. Aan werknemers die gepayrolld worden, moet heel helder worden uitgelegd hoe de driehoeksverhouding is. Wat doet de opdrachtgever? Wat doet het payrollbedrijf dat het juridisch werkgeverschap op zich neemt? Waar hebben de payrollers recht op? En wat zijn ieders plichten? Transparante communicatie is een must.

In het verleden wisten mensen soms niet dat ze van de ene op de andere dag in dienst waren van een payrollonderneming. Dat leidde tot verontwaardiging en er zijn allerlei rechtszaken gevoerd over sluwe ontslagroutes. Dat is nu gelukkig achterhaald; de wetgeving is aangepast en de regelgeving voor ontslag via een payrollbedrijf is nu zelfs strenger dan voor andere bedrijven.

Wie zegt dat hij payroll levert, valt onder de wetgeving voor de terbeschikkingstelling van arbeid. Het geldt voor alle contractvormen die onder de Waadi vallen. Praktisch gezien is dit vormgegeven in de uitzendcao van de ABU (algemeen verbindend verklaard) en de uitzendcao van de NBBU. Dat men in de markt nog wel eens constructies verzint om te concurreren op arbeidsvoorwaarden, is een feit en daar wordt op gehandhaafd door de SNCU (de ‘cao-politie’) en Inspectie SZW.

Payrollbedrijven die de cao volgen, zorgen voor gelijkwaardige beloning en arbeidsvoorwaarden, ze betalen op tijd het loon en zorgen voor begeleiding bij ziekte of het vinden van nieuw werk. Overigens gaat het hier om zo’n 2 à 3% van de arbeidsmarkt in Nederland. Zo groot is het aandeel payroll.

Of bij alle ‘gewone’ werkgevers de tijdige en juiste verloning en de begeleiding bij ziekte wel correct verloopt, is nog maar de vraag. Met name het kleinere mkb is niet toegerust voor complexe werkgeverstaken. Een payrollbedrijf heeft zich gespecialiseerd in goede verloning en personeelszaken. Die kan dit beter overzien en werkgeversrisico’s ook beter managen op langere termijn, zodat de ondernemer zijn hoofd en hand vrij heeft om te ondernemen.”

Maurice Rojer, ABU

“Als een ondernemer wordt opgeslokt door gepieker over regelgeving en zorgen over zijn personeel, kan hij die aandacht niet besteden aan het vinden van klanten en nieuwe opdrachten. Hij moet vooral zorgen dat zijn personeel aan de slag kan blijven, dat er werk is. Dat is helemaal niet eenvoudig in de huidige economie. Payrollservice is dus gewoon een praktische oplossing voor de invulling van goed werkgeverschap. Het is geen wassen neus of alleen maar een contractje op papier. Het houdt echt veel in. Als de payrolling goed is geregeld, is uiteindelijk iedereen beter af.

Een payrollwerkgever heeft zijn verantwoordelijkheid te managen als een werknemer ziek wordt of als er geen werk meer is. Het is niet zo dat hij dan ineens niets meer hoeft te doen. Hij moet wel degelijk het loon doorbetalen als het werk ophoudt. Dan moet hij ander werk zoeken en aanbieden. En hij is verplicht alle normale, zelfs strengere ontslagregels te volgen.

Het is pertinent onjuist te denken, dat als je het werk maar bij een payroller wegzet, dat je er dan geen omkijken meer naar hebt en die payroller als heel goedkoop kan afdoen, omdat die bepaalde risico’s niet zou hoeven te managen.

Het omgekeerde is waar. Doordat payrollers gespecialiseerd zijn in werkgeverschap weten zij vaak veel beter dan de meeste mkb-bedrijven hoe zij risico’s moeten managen bij ziekte en bij leegloop van werk. Dat is de toegevoegde waarde van payroll. Het gaat niet om het concurreren op arbeidsvoorwaarden.

Uitzenden en payrolling zijn op dit moment de best gereguleerde vormen van flexibele arbeid. Ze bieden ook steeds vaker langdurige contracten of vaste dienstverbanden. Maar het zijn de uitzonderingen die het negatieve beeld in de media bepalen. Als payroll goed wordt geregeld, heeft dat geen nieuwswaarde. Ondertussen voegt deze service heel veel waarde toe aan de markt.

Payrollwerkgevers pakken steeds vaker de scholing van personeel op. Dat doen ze in overleg met hun opdrachtgevers of vanuit hun eigen belang en het belang van de werknemer.

Begin dit jaar hebben wij een onderzoek gedaan onder onze aangesloten leden: hoe ga je om met je uitzend- of payrollkrachten? Daaruit bleek, dat opleiding een heel belangrijk middel is om uitzendkrachten en payrollkrachten te blijven binden en boeien. Iedereen zoekt de laatste man of vrouw in de markt om vacatures in te kunnen vullen. Met het investeren in opleiding en training, kun je medewerkers beter aan het werk houden en stimuleren dat ze graag voor je werken.”

Economische ontwikkelingen
“Daarnaast begrijpt ook iedereen dat marktomstandigheden in sectoren kunnen veranderen. Dat kan van invloed zijn op de arbeidsverhoudingen. Een heel sprekend voorbeeld is de situatie bij PostNL; iedereen snapt en weet dat er minder post wordt bezorgd sinds de opkomst van internet. Dat is onomkeerbaar. Het doet iets met het werk dat beschikbaar is. Dat verandert, wat je daar verder ook van vindt. Uitzendorganisaties of payrollbedrijven kunnen personeel begeleiden naar alle sectoren waar wel werk voorhanden is, zodat mensen in hun levensonderhoud kunnen voorzien.”

Krappe arbeidsmarkt, werknemer meer centraal
“We zien dat ontwikkeling van werknemers steeds meer aandacht krijgt. De werknemer wordt op termijn misschien ook wel steeds meer de opdrachtgever van HR-dienstverleners zoals payrollbedrijven of uitzendondernemingen. Die kunnen meedenken met de werknemer over hoe de markt zich ontwikkelt, hoe zijn loopbaan er uit kan zien, omdat die een netwerk heeft van opdrachtgevers en dus mogelijkheden met hem of haar kan verkennen.

Mensen die zich willen ontwikkelen in hun werk worden straks dus ook dankbare klanten van payroll- of uitzendbedrijven, als die over een poosje nog zo heten.”

Backoffice uitzenders
“Werkgeverstaken zijn ook voor kleine uitzenders een bottleneck. Daarom is payrolling niet alleen meer een service voor de opdrachtgever waar het werk daadwerkelijk plaatsvindt. Er is inmiddels ook heel veel backoffice payrolling, waarmee uitzenders worden ontzorgd. De uitzenders of intermediairs willen wel dat het werkgeverschap professioneel wordt geregeld. Dat is inmiddels een grote doelgroep voor meerdere payrollbedrijven. Daarmee voegen payroll- of backofficeorganisaties maatschappelijke en economische waarde toe.

Dat mag best eens worden gezegd en onder de aandacht komen.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.