"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Zeven organisaties tegen loondispensatie arbeidsgehandicapten


Zeven maatschappelijke organisaties willen het plan van het kabinet voor loondispensatie van arbeidsgehandicapten van tafel krijgen.

Vrijdag voeren ze overleg met staatssecretaris Van Ark (SZW). De staatssecretaris wil meer mensen met een beperking aan het werk helpen, maar loondispensatie lost het probleem, volgens de organisaties niet op.

De organisaties te weten LCR, Wij Staan Op!, Cedris, FNV, CNV, VCP en Ieder(in) delen de zorg van de staatssecretaris over het veel te grote aantal mensen met een arbeidsbeperking zonder werk. De loondispensatiemaatregel lost dit urgente probleem echter niet op, vinden ze. Het zet mensen met een beperking verder op achterstand. Het plan is ook in strijd met het VN-verdrag Handicap.

Kabinetsplan leidt niet tot meer werk
“Loondispensatie heeft negatieve gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking. Zij krijgen betaald onder het wettelijk minimumloon en zijn voor aanvulling van hun inkomen afhankelijk van een uitkering, met de bijbehorende bureaucratische lasten. Daarnaast bouwen ze geen pensioen en werknemersverzekeringen op. Het CPB berekende bovendien dat loondispensatie niet tot extra banen leidt. Het kabinetsplan stuit op veel maatschappelijke weerstand. Zo werd een petitie van Wij Staan Op! tegen de maatregel bijna 90.000 keer getekend,” aldus Cedris.

Geen onderscheid tussen werknemers
Gepleit wordt voor volwaardig werknemerschap, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen werknemers met en zonder beperking.

Een nieuw overleg heeft alleen zin als het huidige loondispensatieplan van tafel is. Daarvoor zal het regeerakkoord moeten worden opengebroken.

Zie ook de infographic Loonkostensubsidie vs Loondispensatie

Bron: Cedris, 22 juni 2018

Tegengeluid:
Frank Kalshoven in De Volkskrant over loondispensatie

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.