"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkzoekende 50-plussers omgeschoold naar de techniek

Talent4Service, UWV en maatschappelijk investeerder Start Foundation willen in 2018 en 2019 minimaal 150 laagopgeleide 50-plussers duurzaam aan het werk krijgen.

Het project Weer aan het Werk richt zich op werkzoekenden met en zonder uitkering, en biedt hen een omscholingstraject aan zodat zij aan de slag kunnen in veelal technische beroepen.

Instroom 50plussers stimuleren
Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in 2017 met ruim 20% afgenomen ten opzichte van 2016. Uit de werkhervattingspercentages blijken echter duidelijke verschillen: 43% van de 50-plussers vindt werk binnen een jaar na instroom in de WW, terwijl het gemiddelde voor alle leeftijden 66% is.1 Deze cijfers bevestigen dat 50-plussers moeilijker aan het werk komen wanneer ze eenmaal werkloos worden. Vijftigplussers zelf onderschrijven dit: uit het Radar Testpanel van mei 2017 met bijna 19.000 ondervraagden komt naar voren dat maar liefst 86% van de 50-plussers zegt dat het moeilijk, zo niet onmogelijk, is om een nieuwe baan te vinden na ontslag.

Vraag en aanbod voor Techniek bij elkaar brengen
In de arbeidsmarkt is een duidelijke trend zichtbaar waarbij de vraag naar technisch geschoold personeel steeds groter wordt en het aanbod steeds kleiner. Talent4Service, UWV en Start Foundation slaan de handen ineen om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Talent4Service doet dit door nieuwe medewerkers op te leiden vanuit de doelgroep 50+. Door een combinatie van een in-house vaktraining bij de opdrachtgever en duurzame begeleiding door een teammentor van Talent4Service krijgen kandidaten de mogelijkheid om een duurzame baan te vinden in een nieuwe branche. Daartoe zijn inmiddels 12 organisaties uit het hele land aangesloten als o.a. Energiewacht, BAM en Guidion. De verwachting is dat dit netwerk het komende jaar snel verder groeit.

Echte banen
Operationeel directeur van Talent4Service Jeroen Voswinkel vertelt hierover: “Wij willen werkzoekenden begeleiden naar échte banen. Dus geen flexwerk, maar banen met voldoende uren en een langetermijnperspectief. Veel werkzoekende 50-plussers hebben volop praktische ervaring, maar niet de juiste papieren. Deze doelgroep is goud voor de technische branche! Wij helpen werkzoekenden de overstap te maken door hen zowel vakinhoudelijke als mentale begeleiding te bieden. Zo creëren wij nieuwe perspectieven voor 50-plussers om duurzaam weer aan het werk te kunnen.”

Duurzaam
Jos Verhoeven, directeur Start Foundation, voegt hier aan toe: “Ouderenwerkloosheid is een speerpunt van Start Foundation. En niet voor niets. Het lijkt er op dat de arbeidsmarkt steeds harder discrimineert op leeftijd. Hoe hoger de leeftijd en hoe lager de opleiding, hoe lastiger het is om weer aan de bak te komen. We zien dat terug in de cijfers. Dat is onwenselijk en moet bestreden worden. Dit is een beloftevolle aanpak waarin duurzaamheid het sleutelwoord is. Daarom investeren we hierin.”

Drempel verlagen voor werkgevers
Johan van de Kleij, landelijk adviseur werkgeversdiensten bij UWV, beaamt dat 50-plussers die hun baan kwijt raken een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. “Een project als Weer aan het Werk helpt de drempel voor werkgevers te verlagen. Talent4Service zorgt voor het opleiden en begeleiden van de kandidaten, terwijl UWV het mogelijk maakt om de opleiding met behoud van uitkering te volgen. Zo dragen we samen met Start Foundation bij aan het omscholen van werknemers met ervaring naar functies waar kansen liggen, zoals in de techniek.”

Campagne Weer aan het Werk
Voor de campagne Weer aan het Werk wordt een online platform ontwikkeld waar 50-plussers actuele vacatures kunnen vinden, maar ook laatste ontwikkelingen in de markt en positieve ervaringen van leeftijdsgenoten die via dit project weer een duurzame baan gevonden hebben. Lancering van het platform staat gepland voor 1 mei 2018.

Bron: Talent4Service, 23 maart 2018

Zie ook deze bronnen:
1] UWV
2] Radar/AvroTros

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.