"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Rekenregels per 1 januari 2018

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Rekenregels per 1 januari 2018 gepubliceerd.

In deze rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2018 voor uitkeringsbedragen en grondslagen op het minimumniveau. Ook zijn de belangrijkste beleidswijzigingen met betrekking tot deze uitkeringsbedragen opgenomen.

Documenten
Rekenregels 1 januari 2018 incl. bijlage I.1 en I.2
Regeling | 08-12-2017
Rekenregels 1 januari 2018: bijlage II.1 – II.3
Regeling | 08-12-2017
Rekenregels 1 januari 2018: bijlage II.4 – II.6
Regeling | 08-12-2017

Bron: Rijksoverheid/SZW, 8 december 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.