"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Abiant Uitzendgroep – interview met IJsbrand Havinga

Abiant Uitzendgroep

Interview met Algemeen Directeur IJsbrand Havinga

Abiant UItzendgroep

“Voor onze uitzendkrachten en opdrachtgevers zijn wij optimaal bereikbaar en dichtbij. We zetten vol in op digitalisering en onderkennen evenzeer het belang van persoonlijk contact met klanten en medewerkers.”

Abiant Uitzendgroep heeft 19 vestigingen in Noord-Nederland en 12 vestigingen in Noord-Duitsland. De totale omzet van Abiant Holding bedraagt in 2017 circa €200 miljoen.

Alleen al voor de Nederlandse vestigingen van de Abiant Uitzendgroep zijn 5.000 tot 6.000 uitzendkrachten aan het werk. Abiant NL en Abiant DE leveren personeel voor agro, bouw, techniek, groenvoorziening, grond-, water- en wegenbouw, transport en logistiek.
MF Uitzendbureau levert personeel en payroll voor de horeca en de industrie.

Abiant heeft de tweede plaats veroverd in de Fabulous 40 Flexbranche, editie 2017.

Vroeger piek en ziek, nu allround uitzenden
“De oorsprong van Abiant ligt in de jaren ’60, toen een kleine groep Groningse boeren besloot samen te werken in een coöperatie,” vertelt Havinga. “‘Als wij ziek worden, hebben wij een vervanger nodig,’ zo redeneerden ze. ‘Wanneer niemand van ons ziek is, kan de invalkracht rouleren op onze bedrijven.’

Abiant heette vroeger AB Groningen, zoals er meer AB-organisaties zijn in het land. Deze verspreide coöperaties van boeren zijn op termijn gaan fuseren. Daar zijn provinciale of nog grotere eenheden uit ontstaan. Dat geldt ook voor Abiant dat nu actief is in de drie noordelijke provincies en eveneens een netwerk van vestigingen heeft in Noord-Duitsland.”

Coöperatie
“Abiant is nog altijd een coöperatieve organisatie,” zegt Havinga. “Wij hebben 1.300 leden in Groningen. De leden worden vertegenwoordigd in een ledenraad (20 leden). Dit is ons hoogste orgaan. De ledenraad benoemt de Raad van Commissarissen (RvC), stelt de accountant aan en keurt de jaarrekening goed. Als bestuur van de organisatie leggen wij verantwoording af aan de RvC. Het bestuur bestaat uit twee directieleden. Onder de coöperatie hangt een holding met vijf businessunits met ieder een eigen operationele directie.

De twee grootste businessunits zijn Abiant NL en MF Uitzendbureau. Beide behalen in 2017 naar schatting een omzet van €65 miljoen per jaar. In 2006 hebben wij in Duitsland een klein technisch uitzendbureau gekocht. Dat is uitgegroeid tot Abiant DE, een grote businessunit met een omzet van €25 miljoen in 2017. Het wordt geleid door een Duitse directie.

Vanuit de holding worden de businessunits gefaciliteerd. We sturen hen operationeel niet centraal aan. Zij hebben eigen directies en de grotere businessunits doen alles zelf; voeren hun eigen administratie en hebben hun eigen pr-afdeling.”

Turn around
“Tot het jaar 1999 hield AB Groningen, de voorloper van Abiant, zich vrijwel alleen bezig met de agrarische sector. Onze jaarlijkse omzet bedroeg toen €10 miljoen. Om de coöperatieve activiteiten voor de opvang van ziekte bij agrarische bedrijven te financieren, werden in 1999 commerciële uitzendactiviteiten gestart. Sommige agrarische medewerkers hadden ‘leegloopuren’, terwijl zij ook over andere vaardigheden beschikten. Zo werden ze gedetacheerd bij opdrachtgevers uit andere sectoren en ontstonden de uitzendactiviteiten onder meer ook in de Bouw en Techniek.”

Abiant NL
“Een aantal jaren geleden hebben wij gekozen voor de naam Abiant, die onze huidige activiteiten beter dekt. Met de naamswijziging zijn wij ons ook meer gaan beperken tot bepaalde sectoren: agrarisch, bouw, techniek, groenvoorziening, grond-, water- en wegenbouw, transport en logistiek. Binnen deze sectoren leveren wij aan uiteenlopende organisaties gespecialiseerde uitzendkrachten per opdracht. Het onderhouden van het persoonlijk contact met klanten en kandidaten is in deze vakgebieden essentieel. Wij spreken en checken onze kandidaten zodat wij weten wie we uitzenden.”

MF Uitzendbureau

MF Uitzendbureau
“In december 2014 werd MF Uitzendbureau door Abiant overgenomen.
MF en MF Horeca leveren in de regio Noord-Nederland op aanvraag grote aantallen uitzendkrachten aan industriële bedrijven en in de horeca. Voor een aantal organisaties werkt MF ook in house. Dankzij de overname is onze marktpositie in Noord-Nederland sterk verbeterd. Beide labels Abiant en MF ontwikkelen zich naast elkaar met hun eigen expertise.”

Overnames
“In de afgelopen jaren hebben wij vijf bedrijven overgenomen, van klein tot groot. De ervaring leert: hoe kleiner een bedrijf, hoe meer het succes afhangt van de vraag of je ook het indirecte personeel kunt behouden. Dit is van belang voor de relaties tussen medewerkers en opdrachtgevers. Een voorbeeld van een in dit opzicht geslaagde overname is onze acquisitie van BZN, asbestsanerings- en sloopbedrijf, drie jaar geleden. De voormalig directeur werkt nog volop mee en geniet daarvan. Ook de cijfers zijn prima. Mochten wij in de komende periode besluiten tot nieuwe overnames, dan zal het gaan om kleine regionale bedrijven waarvoor een realistische som wordt gevraagd en waarvan de positionering past bij onze groep.”

IJsbrand Havinga, Algemeen Directeur Abiant
IJsbrand Havinga, Algemeen Directeur Abiant

Tekort aan vakkrachten
“Ook in Noord-Nederland wordt het lastiger om de juiste mensen te vinden bij de vraag van opdrachtgevers,” bevestigt Havinga. “Productiemedewerkers zijn eenvoudiger te vinden dan professionals en vakkrachten. In Duitsland is de schaarste nog groter.

Wij proberen het tekort op te lossen met de opleiding van nieuwe medewerkers. We werven zowel vakmensen als productiemedewerkers in Oost-Europa. Via ons label EU-services zenden we in Nederland en Duitsland tussen de 100 en 200 arbeidsmigranten uit. Dit betreft relatief veel uitzendkrachten voor de agrarische sector, bouw, techniek en productie. In het hoogseizoen is er tijdelijk extra inzet nodig van circa 100 mensen. Via ons eigen bureau werven we vooral seizoenwerkers in Polen en Roemenië, al breiden we de werving ook uit naar andere Oost-Europese landen. Verder werken we samen met AB Job Service, een landelijke AB-organisatie met kantoren in Oost-Europa.

We richten ons op een hoger niveau vakkrachten, zodat wij deze arbeidsmigranten meer kunnen bieden qua beloning, huisvesting en transport. Buitenlandse vakkrachten verlangen kwalitatieve huisvesting, anders komen ze niet.”

Evenwicht in belang klant, Abiant en uitzendkracht
“Het draait steeds weer om het evenwicht tussen alle partijen; de klant, Abiant en de uitzendkracht. Er moet door het bureau een bepaalde marge worden verdiend, ongeacht de economische tijd waarin we leven. Er zijn opdrachtgevers die het onderste uit de kan willen, die de uitzendmedewerker of Abiant weinig gunnen. De vraag is of dat onze klant moet zijn. Er zijn ook medewerkers die goud willen verdienen. Voor ons is het de kunst daar steeds weer de balans in te vinden. De opdrachtgever dient de medewerkers ook goed te behandelen. Dit kan voor ons een reden zijn om nee te zeggen tegen een aanvraag.”

Langdurige relaties met klanten en kandidaten
“Abiant onderscheidt zich door lange dienstverbanden bij het hoofdkantoor, maar evengoed op filiaalniveau. Er wordt momenteel aan medewerkers getrokken, omdat de hele uitzendsector behoefte heeft aan ervaren medewerkers. Onze gemiddeld lange dienstverbanden hebben als voordeel dat de bureaumedewerker de opdrachtgevers en de uitzendmedewerkers goed kent. Hij of zij weet wat de klant precies bedoelt, evenals hoe en waar de uitzendkrachten het best presteren en tot hun recht komen.

In de regio is behoefte aan regelmatig contact. Wij kiezen daarom bewust voor een uitgebreid vestigingennetwerk. Wij zetten vol in op digitalisering, maar willen het persoonlijk contact met klanten en medewerkers absoluut niet verliezen.”

Employer branding
“Wij proberen ons te onderscheiden als interessante en goede werkgever. Zo bieden wij onze uitzendkrachten persoonlijke beschermingsmiddelen (PBS) en opleidingen. Bij sportieve evenementen in de regio brengen wij onszelf en ons merk onder de aandacht van nieuwe mensen die via ons willen werken. Dat werpt vruchten af.”

Sponsoring
“Wij zijn hoofdsponsor van volleybal vereniging Abiant Lycurgus. De club is al enkele jaren kampioen van Nederland. Bij Europacup volleybal wedstrijden in Groningen bieden wij medewerkers en klanten toegangskaarten. De sponsoring heeft ons brede naamsbekendheid gebracht. Daarnaast sponseren we ook een marathonschaatsploeg en FC Groningen.”

Eemshaven, bron van werkgelegenheid
“Niet iedereen in Nederland beseft hoezeer de hele provincie Groningen profiteert van de werkgelegenheid in en rondom de Eemshaven. Google en enkele energiecentrales zijn in de omgeving neergestreken. Vele andere bedrijven starten activiteiten in de Eemshaven, wat weer aanvullende bedrijvigheid oplevert.

Vlak over de grens met Duitsland meren bij Meyer Werft grote cruiseschepen aan waarvan de laatste afbouw nog moeten worden gedaan. Via Abiant DE werken zo’n 100 medewerkers aan de afbouw van die cruiseschepen. Wij hebben er een in house bureau, aangestuurd vanuit onze Duitse vestigingen.

Onze vestiging in Spijk, een dorpje met 1.100 inwoners onder de rook van de Eemshaven, is dankzij de groeiende werkgelegenheid in de regio de grootste geworden uit ons netwerk.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

 

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.