"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Payroll aan banden gelegd door nieuw kabinet

Het nieuwe kabinet wil zowel de arbeidsmarkt als het belastingstelsel moderniseren. Belastingontwijking en te ver doorgeschoten flexibilisering worden aangepakt.

Update: NOS.nl biedt dinsdag vanaf 13.00 uur een live-uitzending met de presentatie van het regeerakkoord.

Update: zie het gepubliceerde Regeerakkoord, 2017-2021, vanaf pagina 23

Citaat:

Payrolling als zodanig blijft mogelijk, maar wordt zo vormgegeven dat het een instrument is voor het ‘ontzorgen’ van werkgevers en niet voor concurrentie op arbeidsvoorwaarden. Het kabinet komt met een wetsvoorstel waarin het soepeler arbeidsrechtelijk regime van de uitzendovereenkomst buiten toepassing wordt verklaard, werknemers qua (primaire en secundaire) arbeidsvoorwaarden ten minste gelijk moeten worden behandeld met werknemers bij de inlener, en de definitie van de uitzendovereenkomst ongemoeid blijft. Bij dit voorstel is uitvoerbaarheid een belangrijke randvoorwaarde. Gezien de bredere arbeidsmarktdiscussie en het aantrekkelijker maken van het contract voor onbepaalde tijd, hangt voor het kabinet het voorstel voor payrolling samen met de voorstellen op het gebied van loondoorbetaling bij ziekte, ontslagrecht en de aanpassing van de Wet DBA. Tevens gaat het kabinet payrolling fundamenteler bezien in het licht van het bij elkaar brengen van formeel en materieel werkgeverschap. Dat wil zeggen dat daarbij ook aanpassing van de definitie van de uitzendovereenkomst bespreekbaar is. Uitzendwerk en detachering als zodanig staan niet ter discussie. Bij de uitwerking van het voorstel en de fundamentelere herziening hecht het kabinet aan overleg met de sociale partners.’

 


 

Uitgelekte plannen
Payrolling wordt volgens de uitgelekte plannen beperkt. Uitzendkrachten krijgen meer rechten op het gebied van opbouw van sociale zekerheid. Daardoor worden zij duurder om in te huren voor werkgevers.

Dat staat in het maandagochtend gesloten concept regeerakkoord, zo meldde het FD maandag op basis van informatie van ingewijden.

Bron: FD, 9 oktober 2017

Uitbreiding tijdelijk contract van twee jaar naar drie jaar
Werkgevers moeten straks hun personeel na drie jaar een vast contract aanbieden. Nu is dat na twee jaar.
Zie NOS: Lekken uit het geheime regeerakkoord, wat we al weten
Zie ook WNL: Wat staat er tot nu toe in het regeerakkoord?

De loondoorbetalingsplicht bij ziekte, die nu twee jaar duurt, wordt ingekort voor kleine werkgevers, zij hoeven straks hun zieke personeel nog maar een jaar door te betalen. Het tweede jaar doorbetaling wordt collectief vormgegeven.

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.