"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

SEU ontwikkelt examen Payroll

SEU ontwikkelt een nieuw examenproduct: SEU Examen Payroll

SEU (Stichting Examens Uitzendbranche) roept belangstellenden op mee te denken over dit examen:

Bent u werkzaam bij een payroll dienstverlener? Of houdt u zich bezig met backoffice activiteiten bij een uitzendorganisatie? SEU ontwikkelt een nieuw examen voor ú! Om te zorgen dat dit examen aansluit op uw behoefte, vragen wij u mee te denken en een korte enquête in te vullen.

Het zal u niet ontgaan zijn: de flexbranche is in ontwikkeling. Functies veranderen en de dienstverlening van flexorganisaties wordt uitgebreid. Deze wijzigingen hebben invloed op het SEU Examen, de behoefte aan specialistische examens groeit. Een rondgang langs diverse payroll- en uitzendondernemers laat zien dat er behoefte is aan een SEU Examen ‘Payroll.’ Een vraag waar SEU graag gehoor aan wil geven.

Beoogde doelgroep
Wij denken dat het SEU Examen Payroll relevant is voor medewerkers van payroll dienstverleners en voor medewerkers van uitzendorganisaties die zich vooral bezighouden met backoffice activiteiten, zoals: contractadministratie, verloning, werkgeverschap en toepassing van (inleners)cao’s.

Inhoud
Het verschil met het bestaande SEU Examen is dat de deelnemer aan het SEU Examen ´Payroll´ uitgebreider wordt getoetst over onderwerpen als inschaling, (inleners)beloning, verloning, toepassing cao inlener, pensioen, subsidies, ontslagregels, etc. Daarentegen hoeft de deelnemer aan het SEU Examen ´Payroll´ in mindere mate bekend te zijn met de kennis van wet- en regelgeving omtrent sollicitatie, inschrijving en behandeling vacatures.

Uw mening is van belang
De afgelopen maanden heeft SEU gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van payroll- en uitzendorganisaties. Deze gesprekken hebben geleid tot bovenstaande uitgangspunten. SEU is benieuwd of deze insteek aansluit bij úw praktijk en behoefte. Vult u hier de enquête in?

Over SEU
De Stichting Examens Uitzendbranche (SEU) is sinds 1998 verantwoordelijk voor het branche-examen voor vestigingsmedewerkers in de uitzendbranche. Het SEU-examen toetst bij de uitzendmedewerker de kennis van relevante wet- en regelgeving, onder meer ten aanzien van de uitzend-cao’s. Hiervoor gelden branchebreed erkende normen die bijdragen aan de vakbekwaamheid van de uitzendmedewerker en professionele dienstverlening door de uitzendonderneming. Wilt u het SEU-examen zelf afleggen? Dan kan u zich inschrijven voor een opleiding.

Bron: SEU, juli 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.