"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Brigitte van der Burg, NBBU: ‘Flexkracht? Wees trots op je werk!’

Interview met Brigitte van der Burg, voorzitter van de NBBU

Ze is ondernemer, adviseur en ze was ruim 10 jaar Tweede Kamerlid voor de VVD. Inmiddels is zij al bijna vier maanden in functie als voorzitter van de NBBU, de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen.

Wat doe je voor je plezier?
“Fitness vind ik belangrijk voor mijn conditie. En ik houd van snelle auto’s. Ik reis graag. Dan ben ik het liefst in een wat ruiger landschap. Ik krijg inspiratie van andere culturen.”

Wat valt je op als voorzitter van de NBBU?
“Wat mij vooral opvalt is dat het veel uitzendorganisaties steekt dat hun branche zo negatief in het nieuws komt. Het haalt hun inzet voor de samenleving naar beneden, vinden ze. Ook de flexkrachten voelen zich minder waard. Ik vind: flexibel werk is volwaardig werk. Vaak kunnen bedrijven blijven draaien dankzij de inzet van uitzendkrachten, payrollkrachten en zzp’ers. Wees als flexkracht dus trots op je werk. Het is hartstikke belangrijk wat je doet.”

foto: Robert Tjalondo; www.rockinpictures.com
foto: Robert Tjalondo; www.rockinpictures.com

Co-creating network voor publiek-private samenwerking (PPS)
In je column ‘100 dagen voorzitter’ benoem je dat de NBBU een co-creating network is gestart voor PPS. Wat houdt dat in?
“Met PPS wordt de samenwerking bedoeld tussen uitzenders en gemeenten in het aan de slag helpen van werkzoekenden. Veel NBBU-leden zijn regionaal of lokaal goed thuis in de arbeidsmarkt. Zij hebben een uitgebreid netwerk voor vraag en aanbod van werk. Vaak zijn ze gespecialiseerd in een bepaalde doelgroep op de arbeidsmarkt. Daarom is hun inzet waardevol bij samenwerking tussen gemeenten en uitzendorganisaties. Die samenwerking wordt via aanbesteding ingericht. Wij zagen dat onze leden in een aantal gevallen bij grotere aanbestedingen als intermediairs niet aan bod kwamen. Afzonderlijk zijn ze vaak te klein of te gespecialiseerd om aan de vereisten te voldoen. Daarom willen we ze als NBBU stimuleren tot samenwerking en bieden we ze een platform, waarmee ze een co-creating network, kunnen vormen.

In dat netwerk kunnen onze leden strategisch samenwerken bij bijvoorbeeld het zaken doen met gemeentes en UWV.  Wij stimuleren hun succes in die trajecten via coaching en training. Bij arbeidsmarktprojecten vanuit de overheid kan het gaan om het begeleiden van mensen naar werk in het kader van de Banenafspraak en de Participatiewet. Het kan ook gaan om trajecten vanuit de WW of de bijstand naar betaald werk of om inhuur van personeel door de gemeente.”

Duurzaam inzetbaar
Ook duurzame inzetbaarheid wordt door de NBBU gestimuleerd. Hoe wordt dat concreet ingevuld?
“Vorig jaar zijn wij er al mee begonnen. Toen boden we training die met name gericht was op intercedenten en consultants bij uitzendorganisaties. De focus lag op het ontwikkelen van een goed personeelsbeleid voor flexkrachten.
Nu doen de professionele intermediairs weer mee aan dit project, maar ligt de focus helemaal op de ontwikkeling van flexwerkers. Hoe kunnen uitzendbureaus of andere uitzendvormen hen structureel aanspreken, stimuleren en coachen met het oog op duurzame inzetbaarheid. Praat met je flexkrachten. Vraag: Wat zijn je ambities? Waar krijg je energie van? Wat heb je daarvoor nodig? Heb je meer kennis of ervaring nodig? Een opleidingsmodule? Is het zinvol om te proberen een aantal functies achter elkaar te zetten, zodat je gericht ervaring opbouwt in lijn met je ambitie? Of is het juist beter kleine banen te stapelen met die insteek? Het gaat erom dat flexkrachten hun ambities waar kunnen maken, zowel op korte als op lange termijn.”

Werkzekerheid ontwikkelen
“Waar we als NBBU heel erg voor zijn: het gaat ons om werkzekerheid van mensen. Wij stimuleren onze leden daarbij. Er doen 40 leden aan mee. Vier groepen van tien intermediairs worden ondersteund door specialisten. Aansluitend aan die trajecten delen we de geleerde informatie via werkconferenties, informatie op onze site, in berichten en andere communicatievormen zodat zoveel mogelijk leden en zoveel mogelijk flexkrachten daarvan kunnen profiteren.”

Businesscase
Is het haalbaar om flexkrachten niet willekeurig, maar gericht banen te laten stapelen of in opeenvolgende periodes banen aan te bieden waar een ontwikkelingslijn in zit?
“Wij denken van wel. De arbeidsmarkt is divers en de mensen die er werken natuurlijk ook. De toekomst ligt in doorgaande scholing via diverse werkervaring. Wij faciliteren mensen om die stappen te maken. Als jij een uitzender en/of zzp-bemiddelaar bent, heb je er belang bij dat je mensen op de goede plek werk biedt, zodat ze graag via jou werken. Als je mensen kunt motiveren, en een fijne werkplek kunt geven, blijven ze bij jou en gaan ze niet naar een concurrent. Omgekeerd wil de opdrachtgever graag gemotiveerde krachten die qua kennis en expertise goed inzetbaar zijn. Wat is er mooier dan dat je als flexwerker met plezier naar je werk gaat? En meer (zelf)vertrouwen ontwikkelt, omdat je werkervaring en expertise groeit? Daar zijn alle betrokkenen bij gebaat. Het maakt mensen veerkrachtig, trots en gewild.

We willen hiermee een sneeuwbaleffect op gang brengen. Als er een persoon is die er heel erg goed in is, kunnen de anderen daar weer van leren en dat in hun werkwijze opnemen. Zo leren uitzenders van elkaar. In de pilot gaan ze met elkaar in gesprek, ze krijgen ook allerlei opdrachten om die in hun eigen bedrijf te realiseren. In de groep delen ze hun ervaringen en ontdekkingen; de een vindt dit belangrijk, de ander dat. Alle leerervaringen kunnen wij weer naar buiten brengen, via interviews op onze site over hoe de ondernemer het heeft aangepakt en hoe de flexwerkers het ervaren. Dat inspireert anderen weer: zo kan het dus ook.”

Ervaring in politiek
Op welke manier maak je nu gebruik van je ervaring in de Tweede Kamer?
“Ik ben goed op de hoogte van de gang van zaken in Den Haag, de procedures, ik weet wanneer en hoe je bepaalde zaken aan de orde moet stellen, bij wie. Het is belangrijk dat je met goed onderbouwde voorstellen komt. Uiteindelijk moet je beleidsmakers met feiten overtuigen.

Ik kijk met veel plezier terug op mijn periode in de Kamer. Als Tweede Kamerlid bepaal je mee hoe Nederland wordt ingericht. Je kunt richting geven aan wetsvoorstellen, door ze (mede) vorm te geven of te amenderen, er vragen over te stellen in het debat. Het is een mooie plek om dingen voor elkaar te krijgen. Ik hoor soms als kritiek van ondernemers dat de besluitvorming traag is, maar er moet veel hoor- en wederhoor plaats vinden, omdat regelgeving veel mensen raakt.”

foto: Robert Tjalondo; www.rockinpictures.com
foto: Robert Tjalondo; www.rockinpictures.com

Hoe stel jij je de arbeidsmarkt voor over 5 of 10 jaar?
“Ik denk dat we naar een netwerk arbeidsmarkt toegroeien. We zullen meer van werk naar werk gaan. Arbeid zal meer projectmatig worden ingericht door de technologische vooruitgang en de snelheid waarmee bedrijven zich ontwikkelen in antwoord op de vraag vanuit de markt.
Wij willen onze leden voorbereiden op en begeleiden in die ontwikkelingen.”

Flexkracht? Maak je ambitie kenbaar
“Ik adviseer flexwerkers daarom ook: ga in gesprek met je uitzendbureau of intermediair en maak kenbaar wat je ambities zijn, vertel wat je wilt doen, hoe je je wilt ontwikkelen. Stel je dan ook open voor scholing. Je hoeft niet terug naar de schoolbanken. Het gaat er vooral om dat je bereid bent nieuwe dingen te leren, bijvoorbeeld via e-learning of een game, of door elkaar te trainen. Als je een nieuwe uitdaging aanneemt, leer je ook. Zo blijf je weerbaar op de arbeidsmarkt.”

Wat is je eigen ambitie?
“De uitzendbranche is de sector die veel mensen vanuit een uitkering weer aan werk helpt als opstap naar de arbeidsmarkt. Uitzenders maken voor veel werkenden ook verschillende combinaties mogelijk, die als het kan, aansluiten bij hun ambities.
Het is mijn ambitie om onderbouwd aan te geven wat onze leden, uitzenders, payrollbedrijven, en flexkrachten bijdragen aan de samenleving.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.