"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Sectorverloning per direct afgeschaft voor nieuwe gevallen

| Wet financiering sociale verzekeringen | Wfsv |


Minister Asscher heeft een flinke stap gezet bij het verwezenlijken van zijn ambitie om flex duurder te maken: vandaag is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling Wfsv gepubliceerd die sectorverloning voor uitzendbedrijven voor nieuwe gevallen onmogelijk maakt.

Hoe met de bestaande gevallen zal worden omgegaan zal nog nader worden bezien, zo staat in de toelichting op het besluit te lezen. Eerder circuleerde al de datum van 1 januari 2019 als moment waarop de sectorverloning zou worden afgeschaft. Neem van mij daarom maar aan dat elk bedrijf dat aan terbeschikkingstelling doet, vanaf die datum weer onder sector 52 zal vallen. Tot die tijd kunnen zij dus (waarschijnlijk) nog de vruchten blijven plukken.

[Update: zie over de achtergrond en vooral de gevolgen hiervan mijn uitgebreide column.]

Vast staat wel dat de sector interessante tijden tegemoet gaat, zeker als elke uitzender of detacheerder vanaf 2019 weer is ingedeeld in sector 52. Het enige kostprijsverschil voor de loonkosten tussen uitzendwerkgevers is dan de premie voor de Werkhervattingskas en die is afhankelijk van het ziekteverzuim twee jaar daarvoor. De partijen die vanaf nu extra hun best gaan doen het verzuim terug te dringen, beginnen in 2019 dus alvast met een voorsprong!

*Nieuwe gevallen zijn uitzenders/detacheerders/payrollers die na 25 mei in aanmerking zouden willen komen voor een andere sector dan 52. Dat gaat dus niet meer lukken: het wordt altijd sector 52. Bedrijven die tot en met 24 mei een aanvraag doen, worden nog volgens de oude regels beoordeeld. Het gaat uitdrukkelijk niet om nieuwe arbeidsovereenkomsten die worden gesloten met individuele werknemers, maar om de sectorindeling op het niveau van de werkgever.

Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge

Marcel Reijmers is directeur van FlexKnowledge en adviseert en begeleidt intermediairs en inleners.