"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Deltametaal – arbeidsmigranten en metaalsector

Interview met Ada Jansen, directeur Deltametaal, over BBL en vakmensen uit Oost-Europa voor de metaalsector

De metaalindustrie klimt sinds anderhalf jaar langzaam uit het economische dal, veroorzaakt door de dalende olieprijzen.

“Ondanks het feit dat er nog steeds sprake is van een aantal reorganisaties en ontslagrondes in de scheepsbouw en constructie zien wij wel tekenen van voorzichtig herstel van de werkgelegenheid in de sector. Tegelijkertijd is er sprake van ontgroening en vergrijzing. Ervaren senior vaklieden stromen uit en er stromen verhoudingsgewijs minder jonge mensen in,” constateert Ada Jansen, directeur van Deltametaal, DMmetalent en DMjob.
DMjob

“Veel bedrijven werken sinds de crisis met een afgeslankte projectorganisatie die bestaat uit een kleinere kern van vast personeel, aangevuld met flexkrachten per project.”

Deltametaal is met een aantal businessunits actief in de bemiddeling van personeel voor de Metaalindustrie, te weten DMjob, DMzzp, DMmetalent, DMperspectief.

De organisatie werd in 1968 opgericht door bedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties in de regio Rijnmond en de Drechtsteden om samen betrouwbare arbeidsrelaties op te bouwen en vakmanschap van hoge kwaliteit te waarborgen. Deltametaal bemiddelt voor vakmensen in alle soorten en maten. Voor een tijdelijk project of voor vast. Met of zonder ervaring. Om het de zelfstandige vaklui makkelijker te maken, werd een coöperatie opgericht. De eigen scholingspool zorgt voor voldoende toestroom van jonge vakkrachten.

Ada Jansen
Sinds maart vorig jaar is Ada Jansen verbonden als directeur aan de organisatie. Zij werkte voorheen als HR-manager in de metaal-, de bouw en de olie- en gas-industrie.
“Wij zijn redelijk goed in staat om jongeren te interesseren voor het vak met onze eigen scholingspool DMmetalent. Desondanks zien wij dat het lastiger wordt om voor voldoende instroom te zorgen aan de onderkant.

In de bouw trekt de arbeidsmarkt al sterker aan dan in de metaal. Toch zien we ook een voorzichtige opleving van de werkgelegenheid in ons vakgebied. Om het aanbod voor onze mensen te vergroten verbreden wij onze dienstverlening ook naar andere technische sectoren.

Ruim twintig jaar geleden zijn wij begonnen met bedrijfsscholen om jongens en meiden te interesseren voor het metaalvak. De instroom nam geleidelijk af. Veel jongeren worden van huis uit aangespoord om een zo hoog mogelijke opleiding te volgen. De metaal wordt ‘niet sexy’ gevonden, dat was 25 jaar geleden al zo. Dit imago is niet terecht. Er worden prachtige producten gemaakt en jonge vakmensen kunnen wel degelijk doorgroeien in de sector.

Er blijft vooral veel vraag naar inbouwmonteurs, ijzerwerkers, constructiewerkers, pijpfitters en lassers.
Om per project de juiste mensen te vinden, werven we ook vaklieden in Oost-Europa voor de metaal. Zij komen tegenwoordig vaak uit Roemenië. Wij hebben in dat land contact met een organisatie waarmee we samenwerken, die voor ons de voorselectie doet van kandidaten.

Roemenen zijn capabele, hardwerkende mensen, die weten dat zij bij ons een goed arbeidsloon verdienen conform de Nederlandse cao. Daarnaast is het voor hen aantrekkelijk om bij ons aan de slag te gaan onder arbeidsomstandigheden die vaak een stuk veiliger zijn dan in hun eigen land.

Een deel van de arbeidsmigranten, werkzaam in de metaal, woont al geruime tijd in ons land en is redelijk ingeburgerd.”

BBL-opleiding
“Wij hebben een partnerschap met een aantal opleidingslocaties en leerbedrijven waar wij leerlingen via een BBL-traject opleiden. De meeste klanten nemen deze leerlingen na de opleiding zelf in dienst, en dat is ook de bedoeling. Wanneer dat om één of andere reden niet lukt, dan kunnen wij ze ook bij ons uitzendbureau in dienst nemen.

We hebben ook vakmensen die al lange tijd bij ons werken. We zijn goed voor hen en zij waarderen onze manier van werken. Wij zijn betrouwbaar in onze afspraken, betalen op tijd en houden ons aan de wet- en regelgeving. Dat lijkt nogal wiedes, maar dat is elke keer weer belangrijk. Daarmee kun je je als (uitzend)werkgever onderscheiden.”

Ada JansenUitzender krijgt meer werkgeverstaken
“De rol van werkgever wordt pregnanter voor uitzenders. Flexwerkers vinden het in de praktijk lastig om ‘een leven lang leren en werken’ te realiseren, waarmee ze duurzaam inzetbaar zijn. Zij moeten zelf de verantwoordelijkheid oppakken, maar als uitzendwerkgever hebben wij op dat punt ook een taak. Onze klanten werken projectmatig en maken vaak gebruik van een flexibele pool van vakmensen. Ze nemen mensen minder vaak in vaste dienst. Ze besteden veel taken uit en huren extra personeel in bij een piek in de productie.

Naast kennis van de regelgeving rondom personeel en flexkrachten, blijft goede huisvesting van migranten een punt van aandacht. Zou je er zelf willen wonen? denk ik altijd. Als dat zo is, dan kun je die woningen aanbieden aan arbeidsmigranten.

Verder is aandacht voor de taal nodig. Niet iedereen spreekt Nederlands of Engels, terwijl grote bedrijven internationaler worden en Engels dan vaak de voertaal is op de werkplek of binnen een organisatie. Het is belangrijk dat er in elk team een paar mensen zijn die Nederlands of Engels spreken, zodat de communicatie goed verloopt. Om die reden bieden wij waar nodig taalcursussen aan.”

Interview: Hinke Wever, FlexNieuws

Zie ook:
Economische Barometer MKB Metaal 2017
Rapport Flexmigranten in Nederland, 2016, ABU en NBBU

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.