"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Uitdagingen en oplossingen voor de flexbranche

Houdt u zich bezig met flexibele arbeid en ziet u door het woud van regels af en toe het bos niet meer? U bent geen uitzondering. Het vraagt veel kennis van zaken om de ingewikkelde wet- en regelgeving in deze branche te vertalen naar bruikbare praktijk.

Daarom lijkt het mij tijd voor een overzicht van de belangrijkste uitdagingen en concrete oplossingen. Hoewel u daar ongetwijfeld heel veel behoefte aan hebt, kan ik niet zeggen wat goed of fout is. Wel vind ik het belangrijk de gedachte te onderstrepen dat arbeid veel méér is dan zomaar een productiemiddel.

Goed werkgeverschap – en daarmee samenhangend ook goed opdrachtgeverschap – vertegenwoordigt waarde, het verdient een faire prijs.

Alles staat of valt met inzicht in wat goed werkgeverschap is en wat beter werkgeverschap is. Daartoe ga ik een serie artikelen schrijven over cao-bepalingen die op diverse manieren kunnen worden uitgelegd, alle met hun eigen consequenties voor de kostprijs van de arbeid.

Inzicht in keuzes
Vaak gaat het bij de start van een inleentraject al mis bij de prijsvorming. Er wordt aan verschillende partijen een prijs gevraagd, meestal in de vorm van een factor waarmee het bruto uurloon wordt vermenigvuldigd. Het gevolg is dat de partij met de laagste prijs wint. Er is dan een stap gemist, wel of niet bewust overgeslagen.
De uitlener vergeet (of krijgt helemaal geen kans) de inlener te vertellen welke keuzes er zijn en de inlener vraagt niet naar alternatieven, want die vindt op dat moment alleen de prijs belangrijk. Dat is jammer, want daardoor kan de inlener ook geen keuze maken: wil die als opdrachtgever alleen maar zo goedkoop mogelijke arbeid inhuren of wil hij ook verantwoordelijkheid nemen voor zijn flexarbeiders? Alleen als ieder zijn verantwoordelijkheid neemt kan de race naar de bodem stoppen en krijgt arbeid weer de prijs die het verdient.

Redelijke prijs van arbeid
Er zijn alternatieven. Ik zet ze voor u op een rij met een concreet overzicht van de bijbehorende voor- en nadelen. Speciaal voor inleners introduceer ik aan het einde van mijn reeks artikelen het concept van ‘de redelijke prijs van arbeid’; een alternatieve manier om flexarbeid in te kopen of een tender in de markt te zetten. Dat concept behelst respect voor het werk dat de uitlener verricht, met oog voor het financiële belang van de inlener.

Welke onderwerpen komen in ieder geval aan bod?

ADV
De ADV uit de inlenersbeloning is complex. Er zijn meer dan 10 varianten te bedenken om hem te berekenen, die rekenkundig allemaal juist zijn. Maar welke gebruikt u?

Opbouw van vakantiedagen
Hoe moet u omgaan met de opbouw van vakantiedagen over de structurele toeslagen (ABU art. 55 lid 11 en NBBU art. 28) zoals die sinds 1 januari in de cao staat?

Alternatief voor weekcontracten
Weekcontracten lijken aantrekkelijk door het zeer beperkte ziekterisico. Maar de flexwerker én de maatschappij betalen de rekening. Welke alternatieven zijn er, die recht doen aan de positie van flexkrachten, terwijl ze worden onderbouwd met een gezond businessmodel?

Heeft u nog andere onderwerpen die u graag aan bod ziet komen? Geeft u ze dan aan mij door. Dat kan via de mail of als reactie onder dit artikel. Maar misschien kunnen we u al direct helpen. Een kleine selectie uit de regelgeving en onze oplossing:

  • Inlenersbeloning: samen met FlexNieuws zijn wij initiatiefnemer van CAOWijzer
  • Kostprijsberekening: onze artikelen trekken elk jaar duizenden lezers en onze rekentool is de standaard in de markt
  • Transitievergoeding: samen met ABU en NBBU hebben wij een tool ontwikkeld waarmee de vergoeding eenvoudig kan worden berekend
  • Wet Werk en Zekerheid: wij hebben modelovereenkomsten opgesteld die voldoen aan alle eisen
  • ABUZeker: wij zorgen ervoor dat ook detacheerders voldoen aan de ABU cao en afdragen aan het juiste pensioenfonds met behoud van hun eigen uitstraling en identiteit
  • Sectorverloning ofwel verloning in een andere dan sector 52, uitzendbedrijven: wij hebben 100% successcore bij de Belastingdienst: alle aanvragen die we voor onze opdrachtgevers hebben verzorgd, zijn ook zo toegewezen door de Belastingdienst
  • Privacywetgeving: wellicht ben u zich er helemaal nog niet van bewust, maar wij werken al aan praktische hulpmiddelen om u te ondersteunen bij de uitvoering en implementatie van de regels
  • Verzuimbegeleiding van gedetacheerde medewerkers: samen met ARTRA en VerzuimWeg starten wij binnenkort met keesz.com : eindelijk een arbodienst die – vanuit een positieve grondhouding – begrijpt waarom de verzuimbegeleiding van uitzendkrachten een andere benadering vraagt dan die van ‘gewone’ werknemers
  • Wijziging wet WML: Vooral het onderdeel over de ‘meeruren’ is buitengewoon ingewikkeld. Wij werken aan overzicht.

Wilt u nu alvast meer weten, neem dan direct contact op!

Marcel Reijmers, directeur FlexKnowledge

FlexKnowledge geeft op verschillende manieren invulling aan zijn dienstverlening. Met consultancy op maat, maar ook met een breed aanbod van (business)modellen en tools. Tevens verzorgen wij de helpdesk en de eindredactie van CAOWijzer. Ook wordt er kennis gedeeld met de lezers van FlexNieuws. Dat bevordert het bewustzijn van de keuzes die ondernemers hebben in de flexbranche.
Ingewikkelde wet- en regelgeving wordt vertaald naar bruikbare praktijk. Uitdagingen in de markt worden omgezet in business.

Marcel Reijmers is directeur van FlexKnowledge en adviseert en begeleidt intermediairs en inleners.