"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Postbezorgers met overeenkomst van opdracht krijgen minimumloon

| Download Wet Minimumloon en minimum vakantiebijslag | WML |

Postbezorgers zonder contract gaan straks automatisch het minimumloon verdienen.

De Eerste Kamer heeft dinsdagmiddag ingestemd met een wetsvoorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat dit regelt.

– wetsvoorstel Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met het van toepassing verklaren van die wet op nader bepaalde overeenkomsten van opdracht –

De maatregel legt een bodem onder de beloning in de hele postmarkt.

Concurrentie
Sinds de invoering van de Postwet is er een hevige concurrentie gaande, die ten koste ging van het loon voor postbezorgers. In de zakelijke markt zijn de tarieven sinds 2009 met zo’n 40% gedaald. Voor consumenten gingen de tarieven met zo’n 66% omhoog. PostNL domineert de consumentenmarkt. Op de zakelijke postmarkt zijn veel kleine spelers actief, naast Sandd. (Zie voor meer informatie bijvoorbeeld het ACM onderzoek naar de situatie op de postmarkt, 2014.)

Nieuwe eisen aan Sandd
Vanaf 1 april a.s. gelden er nieuwe eisen voor postbezorger Sandd. Vanaf zaterdag moet minimaal 80% van zijn postbezorgers een arbeidscontract hebben. Een deel van de bezorgers bij Sandd wordt nu nog beloond op basis van een overeenkomst van opdracht.

ACM gaat toezicht houden op naleving
Toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) moet toezien op de naleving van de wet. De toezichthouder kan boetes opleggen van maximaal € 900.000 per overtreding of anders 1% of 10% van de jaaromzet. Een woordvoerder van de ACM zegt dat de de Kamer zich hier nog definitief over moet uitspreken. De datum van 1 april staat nog niet vast; D66 heeft nog nader onderzoek gevraagd. De ACM start het toezicht zodra de Kamer de besluitvorming rond heeft.

Bron: Eerste Kamer, 28 maart 2017, zie ook FD

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.