"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2017

| Loonbelasting tabellen | Loonheffing |


De Belastingdienst heeft de Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2017 gepubliceerd.

Hierin vindt u de betekenis, het formaat en eventuele toegestane waarden van de gegevens uit de loonaangifte.

Download: Gegevensspecificaties aangifte loonheffingen 2017

In dit document voor 2017 zijn alle eisen en gegevens verzameld en opgenomen waaraan het aangiftebericht moet voldoen en waarop de Belastingdienst en het UWV het aangiftebericht controleren.

Niet voor correcties over voorgaande jaren
Voor correcties over de jaren 2011 t/m 2016 gelden nog steeds de specificaties en ingerichte controles van die betreffende jaren.
NB: vanaf 1 april 2017 is het niet meer mogelijk om een losse correctie over 2011 in te dienen.

Loonheffingen berekenen?
Voor de berekening van de loonheffingen, zie toelichting:
Loonberekening Voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) en Loontijdvakkensystematiek.

Bron: Belastingdienst, 2 februari 2017

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.