"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nieuwsbrief Loonheffingen 2022, tweede uitgave

De Belastingdienst heeft de 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2022’ gepubliceerd.
loonheffingen 2022, tarieven, bedragen en percentages
In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2022 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Zie ook de download met daarin de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2022.

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave
In 2e uitgave zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O)
wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot
wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met 1 jaar
wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten
AOW-leeftijd in 2022

De volgende onderwerpen zijn aangepast:
onderwerp 1 (Renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022)
In de laatste alinea is een verwijzing toegevoegd voor meer informatie en voor de handleiding ‘Gegevensaanlevering van uitbetaalde bedragen aan derden’.
onderwerp 2 (Gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof))
Onder ‘Aangifte loonheffingen’ stond een fout in de informatie over de rubrieken in de aangifte. De juiste informatie staat nu bij 5.1.
onderwerp 5 (Wijzigingen voor de aangifte loonheffingen)
5.1 bevat een uitgebreidere uitleg over de nieuwe rubrieken in verband met de gedifferentieerde premie Aof.
In 5.3, onder ‘Definitie arbeidsvoorwaardenbedrag’, is de 2e bullet geschrapt. De huidige werkwijze kan in ieder geval nog een jaar worden voortgezet.
In 5.3 is een fout in voorbeeld 1 verbeterd.
5.4, 5.5, 5.6 en 5.7 zijn toegevoegd.

Onderwerpen in de 1e uitgave
renseigneringsverplichting voor administratieplichtigen aangepast vanaf 1 januari 2022
gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof)
gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk)
voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) door private uitvoerders
wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Bron: Belastingsdienst

Lees ook
Rekenregels vanaf 1 januari 2022

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.