"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021, uitgave 3

De Belastingdienst heeft de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen gepubliceerd.

Hier zijn de volgende vijf onderwerpen toegevoegd:

 • Uitbreiding fiscale ruimte voor het sparen van bovenwettelijk verlof
 • Wijziging belastingverdrag Nederland en Zwitserland
 • Wet tegemoetkomingen loondomein – aanpassing bedragen Lage-inkomensvoordeel
 • Sectoraansluiting – 3 aandachtspunten
 • Coronacrisis: aflopende en verlengde noodmaatregelen voor de loonheffingen

Door het toevoegen van onderwerp 5 is de nummering vanaf dat punt gewijzigd.

Enkele onderwerpen zijn aangepast:

 • Onderwerp 4 (Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing): de voorwaarden voor gebruikmaking van de drempelvrijstelling zijn aangepast en uitgebreid. Daarnaast is het maandbedrag voor berekenen van de RVU-drempelvrijstelling en een nieuwe code soort inkomstenverhouding toegevoegd.
 • Onderwerp 7 (Overgangsrecht levensloopregeling, voorheen onderwerp 6): de beschrijving van de verloning van het levenslooptegoed is uitgebreid en verduidelijkt. Ook hebben we de gevolgen voor de (ex-)werknemer beschreven.
 • Onderwerp 13 (Brexit, voorheen onderwerp 12): we hebben de informatie over de Brexit geüpdatet.
 • Onderwerp 14 (Baangerelateerde Investeringskorting (BIK), voorheen onderwerp 13): we hebben toegevoegd hoe u in aanmerking kunt komen voor de BIK en ook vindt u meer informatie over de bedragen en percentages van de afdrachtvermindering.
 • Onderwerp 19 (Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021, voorheen onderwerp 14):
  • In tabel 7 (Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk) zijn het percentage van de afdrachtvermindering over de 1e schijf en het verhoogde percentage starters over de 1e schijf gewijzigd.
  • In tabel 9 (Premies werknemersverzekeringen) is ‘basispremie WAO/WIA’ veranderd in ‘basispremie Aof’.

Bron: Belastingdienst, 29 januari 2021

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.