"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Stakingsmelding: Werknemers Plukon leggen werk voor 24 uur neer


| Download CAO Plukon » |


Werknemers van pluimveeverwerker Plukon in Wezep hielden op donderdag 1 december een 24-uurs staking.

Ze staken voor behoud van het leeftijdsverlof en voor fatsoenlijk loon voor iedereen, inclusief flexwerkers. Ze eisen een loonsverhoging van tenminste 4 procent in twee jaar en vaste aanstelling. Eerder werd al een paar uur het werk onderbroken. De Plukon-CAO geldt voor circa 500 mensen.

Maat is vol
Jan Verhoeven, bestuurder FNV: “De werknemers bij Plukon zijn sinds 2014 al zo’n 800 euro loonsverhoging misgelopen door het uitblijven van een nieuwe cao. De 3,75 procent verhoging in twee jaar uit het Plukon-CNV-akkoord ligt onder onze absolute ondergrens. Er zit veel emotie, en die is terecht. Ze voelen zich niet serieus genomen door Plukon en willen fatsoenlijk behandeld worden. De maat is echt vol bij de mensen.”

Bron: FNV, 1 december 2016

Stakingsmelding

Op grond van art. 10 Wet allocatie arbeidskrachten door intermediair(s) (Waadi) is het uitzendbureaus e.d. niet toegestaan arbeidskrachten ter beschikking te stellen aan bedrijven, ondernemingen of onderdelen daarvan, waar op dat moment een werkstaking, uitsluiting of bedrijfsbezetting heerst.

Meer over de Waadi

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.