"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Rechtspraak: uitzendbureau stelt auto’s ter beschikking aan chauffeurs

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld in een zaak waarin een uitzendorganisatie auto’s ter beschikking stelt aan chauffeurs.

Volgens het hof maakt de uitzendorganisatie niet aannemelijk dat de auto’s voor niet meer dan 500 km voor privé zijn gebruikt.

Het uitzendbureau gebruikt diverse auto’s die worden gebruikt om uitzendkrachten te vervoeren van woning naar werkplaats.

Op grond van boekenonderzoek legt de inspecteur naheffingsaanslagen voor loonheffingen op aan de uitzendorganisatie.
Er is sprake van privégebruik door de chauffeurs van de (bestel)auto’s, vindt de inspecteur, omdat niet overtuigend is aangetoond dat de chauffeurs op kalenderjaarbasis niet meer dan 500km privé met de auto’s hebben gereden.

Het hof oordeelt dat de inspecteur niet heeft bewezen dat belanghebbende het beboetbare feit (ex artikel 67f, Awr) heeft begaan, zodat de boeten (met uitzondering van de boete voor de BMW) moeten worden vernietigd. Lees de uitspraak

Bron: Rechtspraak.nl, 10 oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.