"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Kansrijk uit WW – uitzendkrachten vinden snel werk

Door de groeiende werkgelegenheid nemen de kansen om vanuit de WW weer aan het werk te komen toe.

Dat blijkt uit het UWV-rapport ‘Kansrijk uit de WW’.

Van de werknemers die in 2012 in de WW stroomden had 60% binnen een jaar een nieuwe baan. Van alle personen die in 2014 in de WW kwamen had 65% binnen een jaar weer werk gevonden.

Kansrijk uit de WW - bron: UWV oktober 2016
Bekijk het rapport ‘Kansrijk uit de WW’

Verschil in werkhervatting groot tussen sectoren
De verschillen in werkhervatting zijn groot tussen sectoren. Van de werklozen uit de bouw, landbouw en de uitzendkrachten is meer dan 70% binnen een jaar weer aan de slag. Werklozen uit de financiële sector (38%) en het openbaar bestuur (46%) vinden veel minder vaak werk binnen die tijd. Ook zijn er verschillen naar leeftijd. Slechts 42% van de 50 plussers gaat binnen een jaar aan de slag. In de leeftijdsgroep 35-45 jaar ligt dit percentage op 63% en voor jongeren tot 25 jaar zelfs op 87%.
Een meerderheid van alle werkhervatters (60%) gaat duurzaam aan het werk. Dit betekent dat zij minimaal een heel jaar werkzaam blijven na de WW.

Kansrijke sectoren
UWV heeft ook gekeken in hoeverre werknemers duurzaam aan het werk blijven na de WW-uitkering. Gemiddeld 60% van de werkhervatters blijft minimaal 1 jaar onafgebroken aan het werk, in dezelfde baan of in opeenvolgende banen. Dit percentage verschilt sterk per sector en is het hoogst in het openbaar bestuur, in delen van de zorg en in de financiële dienstverlening. In de bouw en landbouw gaat men – vanwege het seizoen – veel vaker voor kortere duur aan de slag. Relatief gezien bieden uitzendwerk en de sector onderwijs het meeste perspectief op (duurzame) werkhervatting. Ook de landbouw en de horeca bieden WW’ers relatief goede kansen op een nieuwe baan. De duur van de werkhervatting is over het algemeen wel korter, vooral in de landbouw.

Bijna helft na WW aan het werk in andere sector
Ongeveer de helft van de mensen gaat na de WW aan de slag in een andere sector. Vooral bij sectoren waar de werkgelegenheid afneemt, kan het moeilijk zijn in dezelfde sector werk te vinden. Een duidelijk voorbeeld is de financiële dienstverlening. Maar liefst 85% van de werklozen uit de financiële dienstverlening keert niet terug naar de eigen sector.

Bron: UWV, oktober 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.