"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Werkgever aansprakelijk voor illegale software werknemer

De rechtbank in Rotterdam heeft geoordeeld dat een werkgever aansprakelijk is voor software van Siemens die een werknemer illegaal op een laptop van de werkgever had geïnstalleerd.

Volgens Siemens heeft de werkgever inbreuk gemaakt op het auteursrecht van Siemens, en moet het bedrijf aan Siemens de schade vergoeden. De werkgever vindt dat hij niet aansprakelijk is, omdat hij het niet wist en het ook niet kon voorkomen.

Administrator
Volgens de werkgever is er geen functioneel verband tussen de illegale software en de werkzaamheden van de werknemer, omdat hij het programma daarvoor niet nodig had. Maar ook fouten buiten de taakvervulling kunnen tot aansprakelijkheid leiden, ook als de werkgever niet op de hoogte was. De kans op de fout is vergroot doordat de werknemer ‘administrator’-rechten waren verleend.

Ook legaal gebruikt
Bovendien is het functionele verband verder af te leiden uit het feit dat de software ook legaal door andere werknemers werd gebruikt, en de illegale kopie in werktijd is gebruikt op een laptop die door de werkgever ter beschikking is gesteld.

18.750 euro
De werkgever moet een schadevergoeding aan Siemens betalen. De illegale software heeft 75 dagen op de laptop gestaan en is verwijderd zodra de werkgever wist dat het programma er illegaal op stond. De licentie- en onderhoudsvergoeding over die periode bedraagt 13.750 euro. De werkgever moet daarnaast nog 5.000 euro betalen aan vergoeding van redelijke kosten ter vaststelling van de aansprakelijkheid.

Bron: Rechtspraak.nl, 15 augustus 2016

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.