"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Sciomino stopt ermee

Sciomino.com, de Marktplaats van Kennis, is na 6 jaar uiteindelijk niet het succes geworden dat de makers voor ogen hadden.

Het gebruik van het platform is achtergebleven bij de verwachting, het initiatief wordt daarom gestaakt.

Focus nu op Timebox
De app Timebox, een spin-off van Sciomino, dat de beschikbaarheid van kandidaten toont, wordt wel voortgezet en krijgt de volledige focus.

Bron: Sciomino.com, blog 1 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.