"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

TimeBox voorziet in behoefte

TimeBox is een app die realtime inzicht biedt in beschikbaarheidsdata van flexwerkers.

Flexwerkers, bemiddelaars en flexsoftwarebedrijven onderkennen het probleem van verouderde beschikbaarheidsinformatie. De app van TimeBox ondervangt dit probleem.

Tijdens de pilot periode van TimeBox hebben bijna 1000 flexwerkers gebruik gemaakt van TimeBox. De pilot is inmiddels afgesloten met onder meer een enquete. Daaruit werd duidelijk dat van de 82% gebruikers die hun beschikbaarheid voor werk hadden ingevuld, meer dan 60% daarvan dit met één of meerdere bedrijven had gedeeld. Nog steeds is er ook een aanzienlijk deel gebruikers die niet één van de huidige bedrijven als bemiddelaar heeft, maar afwacht tot er voor hen bekende bedrijven aansluiten.

Dit meldt TimeBox op haar blog.

Uit de evaluatie met de deelnemende bedrijven bleek dat het merendeel van hen de data uit TimeBox bruikbaar vond voor hun organisatie. Van de flexbedrijven waren degenen die bemiddelden in zzp-ers het meest enthousiast. Ruim 85% van respondenten wil de data in hun software geïntegreerd zien. Omdat er via TimeBox ook ‘nieuwe kandidaten’ langskomen, gaf meer dan 60% aan van die kandidaten wel wat meer te willen weten.

De makers van TimeBox zijn in gesprek met softwareleveranciers over de mogelijkheid van een koppeling.
TimeBox is een initiatief van Sciomino.

Bron: Sciomino en Timebox, 26 oktober 2015

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.