"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017

| Download Wet verbetering hybride markt » |


UWV heeft de gedifferentieerde premies WGA en ZW voor 2017 gepubliceerd.

De nota Gedifferentieerde premies WGA en ZW 2017 presenteert de bouwstenen waarmee UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet (ZW) voor flexibel personeel voor het premiejaar 2017 berekent. De Belastingdienst stuurt eind 2016 aan elke werkgever een beschikking met de individueel gedifferentieerde premies.

Download pdf met toelichting premies WGA en ZW 2017

WGA-premie
De WGA-premie stijgt licht in 2017: het gemiddelde premiepercentage stijgt van 0,71% in 2016 naar 0,74% in 2017. Het premiepercentage stijgt omdat de WGA nog in opbouw is.

Voor werkgevers die al langer bij UWV verzekerd zijn, stijgt de premie harder met gemiddeld 0,05%-punt.
Van de bij UWV verzekerde werkgevers krijgt 49% te maken met een daling van de WGA-premie, 38% met een stijging en voor 13% blijft de premie gelijk.

Premie-ontwikkeling ZW voor flexibele dienstverbanden
De ZW-premie blijft in 2017 vrijwel stabiel: het gemiddelde percentage daalt van 0,36% in 2016 naar 0,35% in 2017. Door de toename van het eigenrisicodragerschap ZW in 2016 en een verwachte verdere toename in 2017 neemt de totale loonsom van bij UWV-verzekerde werkgevers af. Ook de uitkeringslasten nemen door deze toename van het eigenrisicodragerschap af. Deze ontwikkeling resulteert per saldo in een zeer geringe daling van het gemiddelde percentage.
De gemiddelde sectorale premie voor kleine werkgevers daalt ook licht.
Van de bij UWV verzekerde werkgevers zal hierdoor 85% met een daling en 14% met een stijging van de premie ZW te maken krijgen.

WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex 2017

Bron: UWV, 1 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.