"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Compensatie transitievergoeding langdurig arbeidsongeschikten

| Download Wet Werk en Zekerheid |


Werkgevers krijgen een deel terug van de transitievergoeding die zij betalen aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers die zijn ontslagen.

In 2017 komt het kabinet met wetsvoorstellen om dit te regelen. Dat staat in de Rijksbegroting SZW 2017.

Werkgevers en werknemers kunnen ook in cao’s afspraken maken over de hoogte van transitievergoedingen bij ontslag om bedrijfseconomische redenen.

De compensatieregeling wordt naar verwachting per 1 januari 2018 ingevoerd.

Terugwerkende kracht
De wet wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 ingevoerd. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zal de compensatieregeling uitvoeren. De financiering van deze regeling komt rechtstreeks uit het Awf (Algemeen Werkloosheidsfonds). Vanwege de verhoging van de uitgaven, zal de premie Awf worden verhoogd.

Bron: Rijksoverheid, 20 september 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.