"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA Group H1 2016 omzetgroei 16,8%

DPA Group N.V. realiseert sterk resultaat in eerste halfjaar 2016

Hoofdpunten eerste halfjaar 2016

  • Omzetstijging met 16,8% tot 63,5 miljoen euro (H1 2015: 54,4 miljoen)
  • Stijging brutowinst met 24,6% tot 16,0 miljoen euro (H1 2015: 13,0 miljoen)
  • Stijging EBITDA met 74,0% naar 5,1 miljoen euro (H1 2015: 3,0 miljoen)
  • Lancering nieuwe initiatieven, onder andere Digital Marketing Professionals

Eric Winter, CEO van DPA: “In de afgelopen periode hebben we verder gebouwd op onze strategie van autonome groei in combinatie met acquisities en samenwerkingsverbanden die in belangrijke mate bijdragen aan de toonaangevende positie van DPA in het veranderende landschap van de arbeidsmarkt. De onlangs aangekondigde joint venture Digital Marketing Professionals en het meerderheidsbelang in PeopleGroup dragen bij aan onze positionering.”

Resultaatontwikkeling
In het eerste halfjaar van 2016 behaalde DPA een omzet van 63,5 miljoen euro, een stijging van 16,8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar (H1 2015: 54,4 miljoen). Per saldo is een autonome omzetstijging gerealiseerd in de eerste jaarhelft van 4,7% ten opzichte van dezelfde periode in 2015.

De brutowinst nam toe tot 16,0 miljoen euro (H1 2015[i]: 13,0 miljoen). Hiervan werd 1,6 miljoen euro gerealiseerd door de overgenomen activiteiten van ConQuaestor Interim Professionals en SOZA XPERT. De brutomarge bedraagt 25,2% (H1 2015: 23,9%).

Reorganisatie van ConQuastor
Op autonome basis nam het aandeel gerealiseerde uren door professionals toe. Het in september 2015 overgenomen ConQuaestor werkt meer met zelfstandige professionals. Per saldo is het aandeel gerealiseerde uren door professionals in loondienst met 81% stabiel gebleven ten opzichte van dezelfde periode in 2015. In de kostprijs van de omzet is 0,5 miljoen euro verantwoord als reorganisatiekosten voor met name ConQuaestor Interim Professionals.

DPA Group resultaten H1 2016, zie persbericht

Resultaat per segment
Voor rapportagedoeleinden zijn de operationele business units ingedeeld in de drie segmenten Finance, Banking & Insurance, Techniek & ICT en Legal & Public. De specificatie van de omzet en brutowinst per segment is als volgt:

DPA Group resultaten H1 2016 per segment, zie persbericht

De resultaten van Finance, Banking & Insurance werden positief beïnvloed door de consolidatie van ConQuaestor Interim Professionals in de verslagperiode. De margeontwikkeling werd enigszins beïnvloed door margedruk bij de bancaire activiteiten. Binnen het segment Techniek & ICT zijn de eerste resultaten van de reorganisaties die in 2015 plaatsvonden bij DPA Engineering en DPA Cauberg-Huygen zichtbaar in een verbetering van de brutomarge. Het segment Legal & Public zet in het eerste halfjaar de positieve trend door met autonome groei en verbetering van de brutomarge.

Bron: DPA Group, 30 augustus 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.