"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA Group Q3 2019 minder omzet, maar hogere winst

DPA Group realiseert fors hogere EBITDA in derde kwartaal 2019

Hoofdpunten derde kwartaal 2019:
• Omzet: 36,2 miljoen euro (Q3 2018: 39,1 miljoen)
• Brutowinst/-marge: 10,6 miljoen euro; 29,4% (Q3 2018: 11,4 miljoen; 29,2%)
• EBITDA: 3,9 miljoen euro; 10,9% (Q3 2018: 2,6 miljoen; 6,6%)
• Nettowinst: 2,4 miljoen euro (Q3 2018: 1,3 miljoen)

Resultaten in het derde kwartaal van 2019
In het derde kwartaal van 2019 bedraagt de omzet van DPA 36,2 miljoen euro. De brutowinst bedraagt 10,6 miljoen euro (Q3 2018: 11,4 miljoen) en de brutomarge is 29,4% (Q3 2018: 29,2%). De indirecte kosten daalden naar 6,7 miljoen euro: 18,5% van de omzet (Q3 2018: 8,8 miljoen, 22,6% van de omzet). De EBITDA ofwel het resultaat voor aftrek van rente, belasting, afschrijving en amortisatie is 3,9 miljoen euro (Q3 2018: 2,6 miljoen). Het derde kwartaal telde 66 werkdagen.

CEO Arnold van Mameren: “Bovenaan onze agenda staat aantrekkelijk werkgeverschap. We werken we momenteel aan een aanpak waarmee we ons ook op het gebied van maatschappelijke relevantie kunnen onderscheiden voor opdrachtgevers en medewerkers.”

Ontwikkelingen
Mede door de krapte op de arbeidsmarkt is er bij opdrachtgevers veel vraag naar de hoogopgeleide professionals van DPA. De versterkte samenwerking binnen en tussen de DPA-clusters heeft gezorgd voor een versterkte marktbenadering richting de opdrachtgevers. Hiermee geeft DPA nieuwe impulsen aan de ambitie om voor elk van de specialisaties tot de top 3 van de betreffende markt te behoren.

DPA voldoet ultimo september 2019 ruim aan de voorwaarden die met de Rabobank zijn overeengekomen voor de kredietfaciliteit.

Medewerkers
Mede door de vakinhoudelijke groei die ze doormaken zijn DPA-professionals zeer gewild bij andere werkgevers. Hierdoor ervaart DPA in al haar specialismen een hoog verloop onder de medewerkers. Hier staat tegenover dat DPA er door de clustering steeds beter in slaagt om talent aan zich te binden.

Op 30 september 2019 had DPA op fulltime basis 1.240 professionals en 172 interne medewerkers in loondienst. Op autonome basis daalde het aantal professionals in loondienst met 6% en het aantal indirecte medewerkers met 26%. Een gedeelte van de autonome daling van het aantal professionals was reeds voorzien als gevolg van een aflopend project. De komende maanden wordt weer lichte autonome groei verwacht. De verhouding direct/indirect is aanzienlijk verbeterd (van 5,4 op 30 september 2018 naar 7,2 op 30 september 2019).
Het aantal voor DPA werkzame zelfstandige professionals bedraagt 185 (uitgedrukt in fulltime-equivalenten).

Vooruitzichten Q4 2019
Gezien de fase in de economische cyclus en de krappe arbeidsmarkt blijven het uitvoeren van de toegevoegde lange termijn waardestrategie en de rentabiliteit prioriteit houden. Het Bestuur wil onveranderlijk investeren in aantrekkelijk werkgeverschap en groei van professionals en stuurt daarbij op rendement en kostenefficiëntie. Naar verwachting zijn de resultaten in het vierde kwartaal in lijn met de resultaten tot nu toe.

Jaarverslag 2019 en aandeelhoudersvergadering
DPA publiceert op 26 maart 2020 haar jaarcijfers over 2019. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal plaatsvinden op 18 mei 2020.

Bron: DPA persbericht, 4 november 2019

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.