"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA Group H1 2019 omzetgroei ruim 4 procent

DPA Group N.V. heeft de resultaten van de eerste helft van dit jaar gepubliceerd.

Hoofdpunten halfjaar 2019:
• Autonome groei (Omzet 4,2%, EBITDA 50%)
• Omzet: 75,3 miljoen euro (H1 2018: 78,5 miljoen)
• Brutowinst/-marge: 20,8 miljoen euro (27,6%) (H1 2018: 21,7 miljoen (27,6%))
• EBITDA: 6,2 miljoen euro (8,2%) (H1 2018: 4,6 miljoen (5,9%))
• Nettowinst: 3,7 miljoen euro (H1 2018: 2,0 miljoen)
• Gelijk aantal werkdagen H1 2019 als H1 2018

Bekijk meer resultaten in de halfjaarrekening 2019

Focus op kernactiviteiten
“Het afgelopen halfjaar profiteerde DPA van de keuze om extra focus op kernproposities aan te brengen,” meldt Eric Winter, CEO van DPA Group. “De specialistische activiteiten zijn samengebracht in de clusters Legal, Finance, Integrated Business Services, Overheid, IT en Banking & Insurance. Dit ging gepaard met verzelfstandiging en beëindiging van niet-kernactiviteiten en de verkoop van Cauberg Huygen, wat heeft gezorgd voor flinke stijging van de EBITDA.”

DPA Group, halfjaar 2019, resultaten per segment
DPA Group, halfjaar 2019, resultaten per segment

Arbeidskrapte en personeelsverloop
DPA blijft investeren in vakinhoudelijke en persoonlijke ontwikkeling van professionals. Net als de meeste andere bedrijven kampt DPA met toenemend personeelsverloop in combinatie met schaarste. Daarom wordt stevig ingezet op het werven en boeien van professionals.

Medewerkers in loondienst
Op 30 juni 2019 waren 1.234 fte professionals in loondienst (30 juni 2018: 1.410 professionals). Op autonome basis daalde het aantal professionals in loondienst met 6,8% ten opzichte van 30 juni 2018. De productiviteit, gemeten als het aantal gefactureerde uren ten opzichte van de beschikbare uren (contracturen verminderd met verlof en ziekteverzuim) bleef met 89% op hetzelfde niveau als in 2018.

Zzp’ers
Op 30 juni 2019 had DPA op fulltime basis 215 zzp’ers onder contract (30 juni 2018: 183). Op die datum waren 186 interne medewerkers in dienst van DPA (30 juni 2018: 239). De daling met 22,2% is het gevolg van de doorgevoerde clusterstructuur.

Arnold van Mameren wordt CEO van DPA
Arnold van Mameren wordt CEO van DPA

Arnold van Mameren wordt CEO
Op dinsdag 27 augustus 2019, wordt Arnold van Mameren aan de aandeelhouders voorgesteld als opvolger van Eric Winter als CEO van DPA, waarna de formele benoeming plaatsvindt door de Raad van Commissarissen.

Eric Winter wordt commissaris
Eric Winter treedt formeel af als CEO per 27 augustus en wordt tijdens de Buitengewone Aandeelhoudersvergadering voorgedragen als commissaris.

Bron: DPA Group, persbericht 27 augustus 2019

Arnold van Mameren wordt CEO van DPA Group
DPA Group verkoopt DPA Cauberg-Huygen
DPA bereikt in 2018 ruim 15% omzetgroei
Max Boodie verlaat DPA Group na integratie NIG

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.