"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA boekt lagere omzet in Q1 2021

DPA boekt lagere, maar solide kwartaalresultaten in uitdagende detacheringsmarkt

Hoofdpunten Q1 2021:
• Omzet: 32,1 miljoen euro (Q1 2020: 37,6 miljoen)
• Brutowinst/-marge: 10,8 miljoen euro; 33,6% (Q1 2020: 11,7 miljoen; 31,2%)
• EBITDA/-marge: 4,9 miljoen euro; 15,3% (Q1 2020: 6,0 miljoen; 16,0%)
• Eén werkdag minder dan in Q1 2020: negatieve impact 0,5 miljoen euro op de omzet en 0,4 miljoen euro op de brutowinst en EBITDA
• Eenmalige transactiekosten: negatieve impact van 1,1 miljoen euro op de EBITDA
• Dalend aantal professionals (-17%) en uitdagende detacheringsmarkt
• Minder reis- en vervoerskosten dan in 2020: positieve impact van 0,5 miljoen euro op de EBITDA
• Minder verlofopnames dan in 2020: positieve impact van 0,6 miljoen euro op de omzet en 0,4 miljoen euro op de EBITDA

DPA Q1 2021 resultaten

Arnold van Mameren, CEO van DPA, over de resultaten
“Per saldo zijn we de afgelopen periode goed doorgekomen, maar de onzekerheden blijven groot. DPA heeft laten zien goed in staat te zijn om flexibel en adequaat te acteren in de zeer uitdagende detacheringsmarkt. Mede door de TOZO-regeling zien we aanzienlijke groei in het cluster Legal & Overheid. Daar staat tegenover dat veranderingen in het bancaire landschap uitdagingen met zich meebrengen voor het cluster Banking. We zien ook dat de krapte op de arbeidsmarkt weer toeneemt, vooral gedreven door de structurele schaarste aan gespecialiseerde, hoog opgeleide professionals. Om goede professionals aan ons te verbinden, blijft DPA investeren in de organisatie en de competenties van de medewerkers.”

DPA Q1 2021, medewerkers overzicht

Doordat DPA de medewerkers zo flexibel mogelijk inzet, is de ‘bankzit’ beperkt gebleven en de productiviteit op een hoog niveau gehouden. Daarnaast werkt DPA aan ontwikkeling van haar professionals door persoonlijke begeleiding, opleidingen en trainingen. Omdat de schaarste op de arbeidsmarkt ongekend hoog is, zijn verdere investeringen nodig om weer te kunnen groeien.

Vooruitzichten
Vanwege de aanhoudende onzekere omstandigheden blijft DPA de marktontwikkelingen nauwlettend volgen. De inzet is focusgedreven groei in 2021, vergezeld van investeringen in marketing en de interne organisatie.

Bron: DPA persbericht, 6 mei 2021

Lees ook
Gilde doet openbaar bod op alle aandelen van DPA
DPA ziet 2,5% omzetgroei in eerste kwartaal 2020

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.