"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

DPA H1 2021 – solide resultaten ondanks omzetdaling

DPA levert solide resultaten ondanks duidelijke omzetdaling in H1 2021

Dat blijkt uit de halfjaar cijfers die donderdag werden gepubliceerd.

Hoofdpunten eerste halfjaar:
• Omzet: 64,4 miljoen euro (H1 2020: 71,4 miljoen) door een dalend aantal professionals (-11%)
• Brutowinst/-marge: 21,1 miljoen euro; 33,3% (H1 2020: 20,3 miljoen; 28,4%)
• Kostenbasis is laag in H1 2021 door nadrukkelijke focus op kostenbeheersing in 2020
• Krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen; significante investeringen nodig om nieuwe professionals aan te trekken
• EBITDA/-marge: 10,1 miljoen euro; 15,9% (H1 2020: 8,6 miljoen; 12,1%)
• Eenmalige transactiekosten: negatieve impact van 1,1 miljoen euro op de EBITDA
• Minder reis- en vervoerskosten dan in 2020: positieve impact van 0,6 miljoen euro op de EBITDA vooral gerealiseerd in Q1 2021
• Aantal werkdagen gelijk aan H1 2020 (124)

Arnold van Mameren, CEO van DPA, over de halfjaarcijfers
“Dit zijn cijfers met twee gezichten. Enerzijds laat DPA zien dat het in staat is om solide financiële resultaten te behalen in een zeer uitdagende arbeidsmarkt. De vraag naar DPA-professionals blijft onverminderd groot en resulteert ook in mooie nieuwe projecten. Het cluster Legal & Public laat een mooie groei zien door het toeslagenproject bij de Belastingdienst en de TOZO-projecten bij gemeenten. Het cluster Banking heeft daarentegen te maken met een zeer uitdagende bancaire sector waar een verschuiving gaande is van de vraag van junior naar medior/senior professionals. Deze groep professionals is nog schaarser dan de meer junior professionals.

Anderzijds merken we de structurele verkrapping van de arbeidsmarkt, vooral gedreven door de toenemende schaarste aan gespecialiseerde, hoogopgeleide professionals. Om in het tweede halfjaar te kunnen groeien, zijn verdere investeringen benodigd in onze interne organisatie en in marketing. Om goede professionals aan ons te verbinden, blijft DPA dan ook onveranderlijk investeren in de organisatie en de competenties van medewerkers.”

Resultaatontwikkeling eerste halfjaar 2021
In het eerste halfjaar van 2021 daalde de omzet met 11,2% naar 63,4 miljoen euro (H1 2020: 71,4 miljoen). De directe kosten daalden met 17,2% naar 42,3 miljoen euro (H1 2020: 51,1 miljoen). De brutowinst steeg met 3,9% naar 21,1 miljoen euro (H1 2020: 20,3 miljoen). De brutomarge steeg van 28,4% in het eerste halfjaar 2020 naar 33,3% in het eerste halfjaar 2021.
Het aantal professionals in loondienst nam fors af: van 1.092 per 30 juni 2020 naar 973 per 30 juni 2021.

DPA H1 2021 verkorte resultatenrekening

Medewerkers
Na de daling van het aantal professionals in 2020 als gevolg van de COVID-19-pandemie zorgt de huidige krapte op de arbeidsmarkt er nu voor dat het aantal professionals in 2021 stabiliseert. Het is een uitdaging om verdere groei te realiseren. Op 30 juni 2021 waren 973 professionals (30 juni 2020: 1.092) en 142 interne medewerkers (30 juni 2020: 160) in dienst van DPA. Een belangrijke ratio is de verhouding direct/indirect (professionals in loondienst/interne medewerkers). Deze verslechterde van 7,1 op 31 maart 2021 naar 6,9 op 30 juni 2021. Op 30 juni 2021 had DPA op fulltime basis 144 zzp’ers onder contract (30 juni 2020: 160).
DPA H1 2021, medewerkers
Doordat DPA haar medewerkers zo flexibel mogelijk inzet en de vraag naar onze professionals hoog is, is de ‘bankzit’ beperkt gebleven en de productiviteit op een hoog niveau gehouden. Daarnaast werkt DPA aan ontwikkeling van haar professionals door persoonlijke begeleiding, opleidingen en trainingen. Omdat de schaarste op de arbeidsmarkt ongekend hoog is, zijn verdere investeringen nodig om weer te kunnen groeien.

Vooruitzichten
DPA blijft de marktontwikkelingen nauwlettend volgen. De huidige krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat DPA fors moet gaan investeren om te kunnen blijven voldoen aan de grote vraag van onze opdrachtgevers naar onze professionals.

Bron: DPA, 19 augustus 2021

Lees ook
DPA boekt lagere omzet in Q1 2021
Gilde doet openbaar bod op alle aandelen van DPA

Redactie van Flexnieuws - interviews, artikelen, aankondigingen en persberichten.