"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

Wet verbetering hybride markt (WGA) gaat in per 1 januari 2017

| Download Wet verbetering hybride markt » |


De Wet verbetering hybride markt treedt 1 januari 2017 in werking met uitzondering van het artikel dat regelt dat werkgevers ten minste drie jaar bij UWV verzekerd moeten zijn voordat zij weer eigenrisicodrager (ERD) kunnen worden.

Het wetsvoorstel is gericht op een aanpassing van de manier waarop de lasten van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) bij het UWV worden gefinancierd.

Route financieel voordeel afgesloten per 18 juni 2016
Om de route voor éénjarig financieel voordeel af te sluiten, geldt sinds 18 juni 2016 voor alle werkgevers waarvan het eigenrisicodragerschap eindigt een minimale terugkeerperiode naar de publieke verzekering bij UWV van drie jaar.
Voortaan geldt een wachttijd van drie jaar voor alle situaties waarin het eigenrisicodragerschap WGA en ZW is beëindigd.

De inwerkingtreding van dit element uit de Wet is aangekondigd in de Kamerbrief Maatregel ter voorkoming van ongewenst strategisch gedrag in de hybride WGA-markt van 21 september 2015.

Aan werkgevers wordt nu geen toestemming verleend om eigenrisicodrager te worden, zolang zij niet drie jaar publiek bij UWV verzekerd zijn geweest.

Bron: Staatsblad 216, nr 221Wetten.overheid.nl, Rijksoverheid.nl, 17 mei 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.