"Voor futureproof ondernemen in flex"
SLUIT MENU

CBS: 150 duizend inwoners van Poolse herkomst

Sinds begin mei telt Nederland 150 duizend inwoners van Poolse herkomst. Het aantal Polen, dat al toeneemt vanaf 1996, is daarmee groter dan het aantal Antillianen. Dit meldt CBS.

Sinds 2000 is het aantal personen van Poolse herkomst die zich hebben ingeschreven als inwoner van Nederland in de Basisregistratie Personen (BRP), meer dan vervijfvoudigd. De toename deed zich vooral voor nadat Polen in 2004 was toegetreden tot de Europese Unie.

Werkvergunning niet nodig
Vanaf 2007, toen een tewerkstellingsvergunning voor personen met de Poolse nationaliteit niet meer nodig was, steeg het aantal nog verder.

Seizoenswerkers
Naast de Polen die zich als inwoner inschrijven, is er jaarlijks ook een grote groep die als seizoenswerker naar Nederland komt en zich niet inschrijft.

Bron: CBS, 13 juni 2016

Hinke Wever is een creatieve verbinder van werk- en levensterreinen. Ze was als redacteur vanaf de start betrokken bij FlexNieuws.